ID bài viết : 00140719 / Sửa lần cuối : 07/08/2019

Máy ảnh có liên tục điều chỉnh tiêu cự khi ở các chế độ lấy nét Chụp liên tục hoặc Chụp liên tục ưu tiên tốc độ không?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Khi chế độ lấy nét tự động được đặt thành AF-A hoặc AF-C, bạn có thể điều chỉnh tiêu cự trong khi Chụp liên tục.
Hãy kiểm tra các điều sau đây vì có những hạn chế tùy theo máy ảnh và ống kính.

Ký hiệu:
✔: Tương thích
- : Không tương thích

  Lấy nét tự động Fast HybridBộ ngàm chuyển đổi
Tên mẫu máyCài đặt chế độ Lấy nét tự độngSử dụng
ống kính tương thích
Sử dụng
ống kính không tương thích
Sử dụng
LA-EA1
Sử dụng
LA-EA3
Sử dụng
LA-EA2,
LA-EA4
ILCE-9AF-C✔*10✔*2✔*2✔*6✔*2
ILCE-7M3
ILCE-7RM2
ILCE-7RM3
AF-A hoặc AF-C✔*1✔*2✔*3✔*2
ILCE-7M2AF-C✔*1✔*2✔*3 *8✔*2
ILCE-7AF-C✔*4✔*5-✔*5
ILCE-5100AF-A hoặc AF-C✔*6✔*2-✔*2
ILCE-6000AF-A hoặc AF-C✔*6✔*2-✔*2

ILCE-6300
ILCE-6400
ILCE-6500

AF-A hoặc AF-C✔*9✔*2✔*3✔*2
NEX-5R
NEX-5T
NEX-6
AF-C✔*7✔*5-✔*5

 

Tên mẫu máyCài đặt chế độ Lấy nét tự độngAF tương phản

Bộ ngàm chuyển đổi

Sử dụng
LA-EA1,
LA-EA3
Sử dụng
LA-EA2,
LA-EA4
ILCE-7SM2
ILCE-7S
ILCE-7R
ILCE-5000
ILCE-3500
ILCE-3000
NEX-7
NEX-3N
NEX-F3

AF-C

✔*5

-

✔*5

NEX-C3

AF-C

✔*5

-

✔*5 *11

NEX-5
NEX-3

AF-C

✔*5

-

✔*5 *12

 

Tên mẫu máy

Cài đặt chế độ Lấy nét tự động

 
DSC-RX10M4AF-A hoặc AF-C✔*1

DSC-RX100M5
DSC-RX100M5A
DSC-RX100M6

AF-A hoặc AF-C✔*1

 

*1 Không thể theo dõi lấy nét tự động trong khi Chụp liên tục trong các trường hợp sau đây:

 • Nếu chủ thể nằm ngoài phạm vi của cảm biến lấy nét tự động theo pha.
 • Khi chụp trong môi trường tối.
 • Khi chụp chủ thể không có độ tương phản, như bầu trời xanh hoặc bức tường trắng.
 • Nếu giá trị khẩu độ lớn hơn F8.
  Đối với ILCE-7M3, nếu giá trị khẩu độ lớn hơn F11.

*2 Chỉ tương thích với chế độ Chụp liên tục ở tốc độ Thấp.

*3 Chỉ tương thích với chế độ Chụp liên tục ở tốc độ Thấp.
Bạn cần đặt Phase-detection AF (Lấy nét tự động theo pha) thành AF system (Hệ thống lấy nét tự động) từ menu tùy chỉnh.

*4 Không thể theo dõi lấy nét tự động trong chế độ Chụp liên tục ưu tiên tốc độ trong các trường hợp sau đây:

 • Nếu chủ thể nằm ngoài phạm vi của cảm biến lấy nét tự động theo pha.
 • Khi chụp trong môi trường tối.
 • Khi chụp chủ thể không có độ tương phản, như bầu trời xanh hoặc bức tường trắng.
 • Nếu giá trị khẩu độ lớn hơn F8.

*5 Chỉ tương thích với chế độ Chụp liên tục. (Bạn sẽ không thể tiếp tục lấy nét trong chế độ Chụp liên tục ưu tiên tốc độ)

*6 Không thể theo dõi lấy nét tự động khi chụp ảnh trong môi trường tối. Bạn sẽ không thể tiếp tục lấy nét ở tốc độ Trung bình/Cao trong các trường hợp sau đây. Trong trường hợp này, hãy đặt thành tốc độ Thấp.

 • Nếu chủ thể nằm ngoài phạm vi của cảm biến lấy nét tự động theo pha.
 • Nếu giá trị khẩu độ lớn hơn F11.
 • Khi phần mềm hệ thống của LA-EA3 là Phiên bản 01

*7 Không thể theo dõi lấy nét tự động trong chế độ Chụp liên tục ưu tiên tốc độ trong các trường hợp sau đây:

 • Nếu chủ thể nằm ngoài phạm vi của cảm biến lấy nét tự động theo pha.
 • Khi chụp trong môi trường tối.
 • Nếu giá trị khẩu độ lớn hơn F6.3.

*8 Cần có phiên bản phần mềm 2.0 trở lên.

*9 Không thể theo dõi lấy nét tự động khi chụp ảnh trong môi trường tối. Bạn sẽ không thể tiếp tục lấy nét ở tốc độ Trung bình/Cao/Cao+ trong các trường hợp sau đây. Trong trường hợp này, hãy đặt thành tốc độ Thấp.

 • Nếu chủ thể nằm ngoài phạm vi của cảm biến lấy nét tự động theo pha.
 • Nếu giá trị khẩu độ lớn hơn F11.
 • Khi phần mềm hệ thống của LA-EA3 là Phiên bản 01

*10 Không thể theo dõi lấy nét tự động khi chụp ảnh trong môi trường tối. Bạn sẽ không thể tiếp tục lấy nét trong các trường hợp sau đây.

 • Nếu chủ thể nằm ngoài phạm vi của cảm biến lấy nét tự động theo pha.
 • Nếu giá trị khẩu độ lớn hơn F11. 

*11 Cần có phiên bản phần mềm 02 trở lên.

*12 Cần có phiên bản phần mềm 05 trở lên.