ID bài viết : 00199859 / Sửa lần cuối : 24/02/2020

Khả năng tương thích của ống kính và phụ kiện với máy ảnh và máy quay

  Bạn có thể tìm thấy loại phụ kiện hoặc ống kính tương thích với máy ảnh hoặc máy quay của mình trên Trang sản phẩm.

  1. Tới Trang sản phẩm của bạn

  1. Đảm bảo bạn biết tên loại máy. Nếu bạn không chắc chắn thì trang này có thể giúp bạn tìm thấy:

  2. Nhập tên loại máy vào thanh tìm kiếm trên Trang web hỗ trợ.

   QUAN TRỌNG: Đảm bảo bạn nhập đúng tên loại máy (bao gồm dấu gạch ngang (-) nếu có). Tính năng tìm kiếm dự đoán sẽ giúp đảm bảo bạn nhập đúng tên.
  3. Đi đến Trang sản phẩm của bạn bằng cách nhấp vào tên sản phẩm trong tính năng tự động gợi ý hoặc trong kết quả tìm kiếm.

  2. Đảm bảo tab All (Tất cả) được chọn. 

  3. Khi cuộn xuống, bạn sẽ thấy Accessory Compatibility (Khả năng tương thích của phụ kiện) và/hoặc Lens Compatibility (Khả năng tương thích của ống kính) (hoặc cả hai).

  4. Nhấp lần lượt vào từng liên kết và kiểm tra Thông tin về khả năng tương thích.