Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các mẫu máy sau đây:

 • ILCE-7M3
 • ILCE-7M3K

Tải xuống bắt buộc

Đọc phần này trước khi tải xuống tập tin.

Để cài đặt bản cập nhật này, trước tiên bạn cần tải xuống Sony Camera Driver. Để biết chi tiết, hãy đọc phần Cách tải xuống Sony Camera Driver trong bài viết này.

Giới thiệu về bản tải xuống này

Lợi ích và cải tiến

QUAN TRỌNG: Khi bạn cập nhật lên phiên bản này từ Ver.3.10 hoặc cũ hơn, cài đặt truyền qua FTP sẽ được khôi phục về cài đặt gốc. Vui lòng cấu hình lại sau khi cập nhật.

 • Khắc phục sự cố chỉ báo mức pin có thể không hiển thị chính xác khi sử dụng báng tay cầm dọc

Các lợi ích và điểm cải tiến trước đây

Xem các lợi ích và điểm cải tiến trước đây

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Update_ILCE7M3V401.dmg

Phiên bản tập tin

 • 4.01

Kích thước tập tin

 • 315.6 MB (315 594 451 byte)

Ngày phát hành

 • 17-06-2021

Chuẩn bị

Kiểm tra phiên bản phần mềm hệ thống

Làm theo các hướng dẫn bên dưới để kiểm tra phiên bản phần mềm hệ thống. Nếu phiên bản phần mềm hệ thống hiện tại là Ver.4.01, bạn không cần phải cập nhật.
Lưu ý: Nếu màn hình cài đặt Date/Time (Ngày/Giờ) xuất hiện khi bạn bật máy ảnh, hãy nhớ đặt ngày và giờ thành các giá trị chính xác.

 1. Trên máy ảnh, chọn MenuSetup7 (Thiết lập 7) → Version (Phiên bản).
 2. Phiên bản phần mềm hệ thống sẽ hiển thị.
  Hình ảnh cho biết phiên bản phần mềm hệ thống hiện tại

Các yêu cầu hệ thống

Hệ điều hành

Phiên bản mới nhất của bản cập nhật phần mềm hệ thống tương thích với các phiên bản Macintosh sau đây:

 • macOS 10.14, 10.15, 11, 12

Phần cứng máy tính

Phiên bản mới nhất của bản cập nhật phần mềm hệ thống tương thích với phần cứng sau đây:

 • Dung lượng ổ cứng: 600 MB trở lên
 • RAM: 600 MB trở lên

Phần cứng khác

 • Nguồn điện cho thiết bị: Bộ pin sạc NP-FZ100 đã được sạc đầy.
  Lưu ý: Quy trình cập nhật chỉ có thể thực hiện được khi mức pin là (ba vạch) trở lên. Bạn nên sử dụng pin đã sạc đầy. Tháo báng tay cầm dọc trước khi cập nhật phần mềm hệ thống.
 • Cáp USB kèm theo máy ảnh.
  Lưu ý: Chức năng cập nhật có thể không hoạt động đúng với những cáp USB khác.

Tải xuống và Cài đặt

Thông báo quan trọng

 • Vui lòng đóng tất cả phần mềm ứng dụng khác trước khi cập nhật phần mềm hệ thống.
 • Sử dụng bộ pin (NP-FZ100) đã được sạc đầy.
 • Không tháo pin khi đang cập nhật vì việc mất điện đột ngột có thể khiến máy ảnh không hoạt động được.
 • Tháo thẻ nhớ khỏi máy ảnh trước khi bắt đầu quy trình cập nhật.
 • Quy trình cập nhật phần mềm hệ thống sẽ mất khoảng 15 phút. Không để máy tính chuyển sang chế độ Sleep (Ngủ) trong thời gian này.
  Lưu ý: Nếu máy tính chuyển sang chế độ Sleep (Ngủ) và quy trình cập nhật bị gián đoạn thì bạn cần bắt đầu lại toàn bộ quy trình cập nhật.
 • Không được mở About This System Software Updater (Giới thiệu về Trình cập nhật phần mềm hệ thống này) trong menu System Software Updater (Trình cập nhật phần mềm hệ thống) vì hành động này có thể khiến phần mềm Trình cập nhật bị lỗi.
 • Không kết nối máy ảnh với bất kỳ thiết bị nào khác ngoài máy tính của bạn.
 • Không kết nối máy ảnh với máy tính lúc này.
 • Đảm bảo máy tính của bạn được kết nối với Internet.
 • Làm theo hướng dẫn trong cửa sổ System Software Updater (Trình cập nhật phần mềm hệ thống), trên máy ảnh, chọn MenuSetup4 (Thiết lập 4) → USB Connection (Kết nối USB) và kiểm tra xem Mass Storage (Bộ lưu trữ) đã được chọn chưa. Nếu một chế độ khác không phải Mass Storage (Bộ lưu trữ) được chọn, hãy chọn Mass Storage (Bộ lưu trữ).
 • Trên máy tính Mac có bộ xử lý Apple silicon (Apple M1), vui lòng thay đổi chính sách bảo mật. Màn hình About This Mac (Giới thiệu về máy Mac này) sẽ hiển thị một mục có nhãn Chip, theo sau là tên của chip. Tham khảo bài viết Cách thay đổi chính sách bảo mật trên máy tính Mac có bộ xử lý Apple silicon. Đối với máy tính Mac có bộ xử lý Intel, bước này là không cần thiết.

Cách tải xuống Sony Camera Driver:

 1. Truy cập trang tải xuống Sony Camera Driver và tải xuống trình điều khiển thích hợp:
  Lưu ý: Các trình điều khiển Sony Camera Driver cho máy tính Mac có bộ xử lý Intel khác với trình điều khiển cho máy tính Mac có bộ xử lý Apple silicon.
 2. Nhấp vào nút Download (Tải xuống).
 3. Sau khi đọc xong thông báo miễn trừ trách nhiệm, hãy nhấp vào Download (Tải xuống).
 4. Hãy lưu tập tin vào màn hình desktop của máy tính (khuyến nghị).

Cách tải xuống Trình cập nhật:

 1. Nhấp vào nút Download (Tải xuống) ở trên.
 2. Sau khi đọc xong thông báo miễn trừ trách nhiệm, hãy nhấp vào Download (Tải xuống).
  Lưu ý: Tập tin Update_ILCE7M3V401.dmg sẽ bắt đầu được tải xuống.
 3. Hãy lưu tập tin vào màn hình desktop của máy tính (khuyến nghị).
  Lưu ý: Kích thước tập tin: 315.6 MB (315 594 451 byte)

Bước 1: Cách cài đặt Sony Camera Driver

 1. Đóng tất cả chương trình đang chạy trên máy tính của bạn.
 2. Nhấp đúp vào tập tin Camera_Driver_2102a.dmg mà bạn đã tải xuống. Không kết nối máy ảnh vào thời điểm này.
  Lưu ý: Nếu bạn đã kết nối máy ảnh với máy tính, hãy ngắt kết nối trước khi thực hiện quy trình này.
 3. Sony Camera Driver Installer (Trình cài đặt Sony Camera Driver) mở ra.
 4. Nhấp đúp vào biểu tượng SonyCameraDriver.pkg.
 5. Màn hình trình cài đặt xuất hiện. Tiến hành theo hướng dẫn.
 6. Bạn được yêu cầu cho phép hệ thống bắt đầu cài đặt. Nhập mật khẩu cho tài khoản quản trị.

  Lưu ý:
  • Nếu hệ điều hành hiển thị thông báo hộp thoại System Extension Blocked (Phần mở rộng hệ thống bị chặn) (thông báo thực tế sẽ khác nhau tùy thuộc vào phiên bản hệ điều hành), hãy nhấp vào nút Open Security Preferences (Mở tùy chọn bảo mật). Màn hình Security & Privacy (Bảo mật & Quyền riêng tư) macOS mở ra.
  • Nếu hệ điều hành không hiển thị thông báo hộp thoại System Extension Blocked (Phần mở rộng hệ thống bị chặn), hãy chuyển sang Bước 2: Khởi động Trình cập nhật trở đi.
 7. Trong màn hình Security & Privacy (Bảo mật & Quyền riêng tư), mở tab General (Thông tin chung) rồi nhấp vào biểu tượng chìa khóa. Khi được nhắc nhập mật khẩu, hãy nhập mật khẩu bạn đã sử dụng khi đăng nhập bằng tài khoản quản trị viên và sau đó nhấp vào nút Unlock (Mở khóa).
 8. Nhấp vào nút Allow (Cho phép) để cho phép hệ thống bắt đầu tải phần mềm hệ thống từ Sony Imaging Products & Solutions Inc.
 9. Sau khi nhấp vào nút Allow (Cho phép), nếu bạn được yêu cầu khởi động lại, hãy khởi động lại máy tính và quay lại phần đầu của quy trình cập nhật.
 10. Nếu màn hình Security and Privacy (Bảo mật và Quyền riêng tư) vẫn hiển thị, hãy đóng cửa sổ lại.

Bước 2: Khởi động Trình cập nhật

 1. Nhấp đúp vào tập tin Update_ILCE7M3V401.dmg mà bạn đã tải xuống. Không kết nối máy ảnh vào thời điểm này.
 2. Update_ILCE7M3V401 mở ra.
 3. Nhấp đúp vào biểu tượng SystemSoftwareUpdater.
 4. Thông báo sẽ nhắc bạn cho phép ứng dụng này thực hiện thay đổi. Nhập mật khẩu cho tài khoản quản trị.
 5. System Software Updater (Trình cập nhật phần mềm hệ thống) sẽ khởi động.

  Lưu ý:
  • Nếu hệ thống chưa sẵn sàng để bắt đầu cập nhật, một thông báo lỗi sẽ xuất hiện. Thực hiện hành động thích hợp theo thông báo và sau đó nhấp đúp vào SystemSoftwareUpdater một lần nữa.
  • Nếu thông báo You need to restart your computer. (Bạn cần khởi động lại máy tính.) xuất hiện, hãy khởi động lại máy tính và sau đó nhấp đúp vào SystemSoftwareUpdater một lần nữa.
  • Nếu thông báo You need to install Sony Camera Driver (Bạn cần cài đặt Sony Camera Driver) xuất hiện, hãy thực hiện quy trình được mô tả trong Bước 1: Cách cài đặt Sony Camera Driver, sau đó nhấp đúp vào SystemSoftwareUpdater một lần nữa.
  • Nếu thông báo Check the Security & Privacy setting. (Kiểm tra cài đặt Bảo mật & Quyền riêng tư) xuất hiện, hãy thực hiện các bước 7 và 8 trong mục Bước 1: Cách cài đặt Sony Camera Driver, sau đó khởi động lại máy tính và nhấp đúp vào SystemSoftwareUpdater một lần nữa.
 6. Bật máy ảnh và kết nối máy ảnh với máy tính bằng cáp USB đi kèm, USB Mode (Chế độ USB) sẽ xuất hiện trên màn hình LCD của máy ảnh.
 7. Nhấp vào Next (Kế tiếp). Số phiên bản hiện tại và số phiên bản đã cập nhật sẽ xuất hiện ở phía dưới bên trái màn hình.
  Lưu ý: Nếu máy tính không tìm được thiết bị, thông báo Could not find the camera for this update (Không tìm thấy máy ảnh cho bản cập nhật này) sẽ hiển thị trên màn hình máy tính. Hãy thử làm như sau:
  • Ngắt kết nối cáp USB rồi kết nối lại.
  • Nếu máy tính có nhiều cổng USB, hãy thử với cổng USB khác.
   QUAN TRỌNG: Không được tắt máy ảnh hoặc ngắt kết nối cáp USB trong khi cập nhật.
 8. Sau khi xác nhận rằng phiên bản phần mềm hiện tại là Ver. 4.00 hoặc cũ hơn, nhấp vào Next (Kế tiếp). Nếu phiên bản phần mềm hệ thống hiện tại là Ver. 4.01, bạn không cần phải cập nhật. Trong trường hợp này, ngắt kết nối máy ảnh khỏi máy tính và nhấp vào Finish (Kết thúc), tắt máy ảnh, tháo bộ pin, lắp lại pin và bật lại máy ảnh.
  • Cần cập nhật
   Hình ảnh cho biết phiên bản phần mềm hệ thống hiện tại trên Trình cập nhật phần mềm hệ thống
  • Không cần cập nhật
   Hình ảnh cho biết phiên bản phần mềm mới nhất trên Trình cập nhật phần mềm hệ thống
 9. Máy ảnh sẽ tự động được thiết lập lại.

  Lưu ý: Biểu tượng Loading (Đang tải) có thể không hiển thị tùy thuộc vào phiên bản hệ điều hành mà bạn đang sử dụng.
 10. Bắt đầu cập nhật. Sau khi tự động thiết lập lại, quy trình cập nhật sẽ bắt đầu và thanh tiến trình sẽ xuất hiện. Quy trình cập nhật sẽ mất khoảng 15 phút để hoàn tất.
  QUAN TRỌNG: Không được tắt máy ảnh hoặc ngắt kết nối cáp USB trong khi cập nhật.
 11. Khi cập nhật hoàn tất, máy ảnh sẽ tự động khởi động lại.
 12. Khi màn hình LCD xuất hiện lại, nhấp vào Finish (Kết thúc) và ngắt kết nối cáp USB.
  Lưu ý: Sau khi khởi động lại, cảnh báo khôi phục dữ liệu đôi khi sẽ hiển thị. Điều này là bình thường. Hãy chờ cho đến khi cảnh báo biến mất.

Bước 3: Xác nhận phiên bản phần mềm hệ thống của thiết bị

 1. Trên máy ảnh, chọn MenuSetup7 (Thiết lập 7) → Version (Phiên bản).
 2. Phiên bản phần mềm hệ thống sẽ hiển thị như hình bên dưới.
  Hình ảnh cho biết phiên bản phần mềm cập nhật
  Lưu ý: Đối với máy tính Mac sử dụng bộ xử lý Apple silicon, sau khi quá trình cập nhật hoàn tất, chúng tôi khuyên bạn nên đặt chính sách bảo mật trở về cài đặt ban đầu. Trên máy tính Mac có bộ xử lý Intel, bước này không cần thiết. Tham khảo bài viết Cách thay đổi chính sách bảo mật trên máy tính Mac có bộ xử lý Apple silicon nếu cần.

Hỏi & Đáp

Quy trình cập nhật không hoàn tất

Nếu thấy màn hình đen từ 15 phút trở lên, hãy làm theo các bước dưới đây để khắc phục sự cố:

 1. Ngắt kết nối cáp USB khỏi máy tính.
 2. Tháo pin và bộ chuyển đổi AC ra khỏi máy ảnh, giữ nguyên trạng thái trong khoảng vài phút, sau đó lắp pin lại hoặc kết nối lại với bộ chuyển đổi AC.
 3. Khởi động lại máy tính.
 4. Bật máy ảnh và thực hiện lại quy trình cài đặt.

Sau khi khởi chạy System Software Updater (Trình cập nhật phần mềm hệ thống), màn hình xác nhận phiên bản không xuất hiện và thông báo Failed to update (Không cập nhật được) hiển thị.

Nếu điều này xảy ra, có thể trước đây bạn đã cập nhật máy ảnh của bạn bằng trình điều khiển System Software Update Helper và chưa gỡ cài đặt phần mềm đó:

 1. Tải xuống lại System Software Update Helper và gỡ cài đặt trình điều khiển bằng công cụ trình gỡ cài đặt trong thư mục Uninstaller (Trình gỡ cài đặt) của tập tin đã tải xuống.
 2. Sau khi gỡ cài đặt trình điều khiển System Software Update Helper, hãy nhấp đúp vào Update_ILCE7M3V401.dmg để khởi động lại bản cập nhật.