Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các mẫu máy sau đây:

 • ILCE-7M3
 • ILCE-7M3K

Giới thiệu về bản tải xuống này

Lợi ích và cải tiến

QUAN TRỌNG: Khi bạn cập nhật lên phiên bản này từ Ver.3.10 hoặc cũ hơn, cài đặt truyền tập tin FTP sẽ được khôi phục về cài đặt gốc. Vui lòng cấu hình lại sau khi cập nhật.

 • Khắc phục sự cố chỉ báo mức pin có thể không hiển thị chính xác khi sử dụng báng tay cầm dọc

Các lợi ích và điểm cải tiến trước đây

Xem các lợi ích và điểm cải tiến trước đây

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Update_ILCE7M3V401.exe

Phiên bản tập tin

 • 4.01

Dung lượng tập tin

 • 304 MB (319 491 440 byte)

Ngày phát hành

 • 17-06-2021

Chuẩn bị

Kiểm tra phiên bản phần mềm hệ thống

Làm theo các hướng dẫn bên dưới để kiểm tra phiên bản phần mềm hệ thống. Nếu phiên bản phần mềm hệ thống là Ver.4.01 thì không cần cập nhật.
Lưu ý: Nếu màn hình cài đặt Date/Time (Ngày/Giờ) xuất hiện khi bạn bật máy ảnh, hãy đảm bảo đặt ngày và giờ thành các giá trị chính xác.

 1. Chọn MenuSetup7 (Thiết lập 7) → Version (Phiên bản).
 2. Phiên bản phần mềm hệ thống sẽ hiển thị như hình bên dưới.
  Hình ảnh cho biết phiên bản phần mềm hệ thống hiện tại

Các yêu cầu hệ thống

Hệ điều hành

Phiên bản mới nhất của bản cập nhật phần mềm hệ thống tương thích với các phiên bản sau đây của Microsoft Windows:

 • Windows 10
 • Windows 8.1

Phần cứng máy tính

Bản cập nhật phần mềm hệ thống này cần phần cứng sau đây:

 • Dung lượng ổ cứng: 600 MB trở lên
 • RAM: 600 MB trở lên

Phần cứng khác

 • Nguồn điện dành cho máy ảnh: Bộ pin NP-FZ100 đã được sạc đầy.
  Lưu ý: Quy trình cập nhật chỉ có thể được thực hiện khi mức pin là (ba vạch) trở lên. Bạn nên sử dụng pin đã sạc đầy. Tháo báng tay cầm dọc trước khi cập nhật phần mềm hệ thống.
 • Cáp USB kèm theo máy ảnh.
  Lưu ý: Chức năng cập nhật có thể không hoạt động đúng với những cáp USB khác.

Tải xuống và Cài đặt

Thông báo quan trọng

 • Vui lòng đóng tất cả phần mềm ứng dụng khác trước khi cập nhật phần mềm hệ thống.
 • Sử dụng bộ pin (NP-FZ100) đã được sạc đầy.
 • Không tháo pin khi đang cập nhật vì việc mất điện đột ngột có thể khiến máy ảnh không hoạt động được.
 • Tháo thẻ nhớ khỏi máy ảnh trước khi bắt đầu quy trình cập nhật.
 • Quy trình cập nhật phần mềm hệ thống sẽ mất khoảng 10 phút. Không để máy tính chuyển sang chế độ Sleep (Ngủ) trong thời gian này.
  Lưu ý: Nếu máy tính chuyển sang chế độ Sleep (Ngủ) và quá trình cập nhật bị gián đoạn thì bạn cần bắt đầu lại toàn bộ quá trình cập nhật.
 • Không được mở About This System Software Updater (Giới thiệu về Trình cập nhật phần mềm hệ thống này) trong menu System Software Updater (Trình cập nhật phần mềm hệ thống) vì hành động này có thể khiến phần mềm bị lỗi.
 • Không kết nối máy ảnh với các thiết bị khác ngoài máy tính của bạn.
 • Không kết nối máy ảnh với máy tính lúc này.
 • Đảm bảo máy tính của bạn được kết nối với Internet.
 • Làm theo hướng dẫn trong cửa sổ System Software Updater (Trình cập nhật phần mềm hệ thống), trên máy ảnh, chọn MenuSetup4 (Thiết lập 4) → USB Connection (Kết nối USB) và kiểm tra xem Mass Storage (Bộ lưu trữ) đã được chọn chưa. Nếu một chế độ khác không phải Mass Storage (Bộ lưu trữ) được chọn, hãy chọn Mass Storage (Bộ lưu trữ).

Cách tải xuống Trình cập nhật:

 1. Nhấp vào nút Download (Tải xuống) ở trên.
 2. Sau khi đọc xong thông báo miễn trừ trách nhiệm, hãy nhấp vào Download (Tải xuống).
 3. Tập tin Update_ILCE7M3V401.exe sẽ bắt đầu được tải xuống.
  Lưu ý: Kích thước tập tin: 304 MB (319 491 440 byte)
 4. Hãy lưu tập tin vào màn hình desktop của máy tính (khuyến nghị).
  Lưu ý: Với các cài đặt tiêu chuẩn của Microsoft Edge, tập tin cập nhật sẽ được lưu trong thư mục Downloads (Tải xuống) của bạn. Nhấp vào ô Desktop từ màn hình Start (Bắt đầu) rồi tìm tập tin đã tải xuống trong thư mục Downloads (Tải xuống) bằng cách sử dụng Explorer.

Bước 1: Khởi động Trình cập nhật

 1. Đóng tất cả chương trình đang chạy trên máy tính của bạn.
 2. Nhấp đúp vào tập tin Update_ILCE7M3V401.exe mà bạn đã tải xuống. Không kết nối máy ảnh với máy tính lúc này.
 3. System Software Updater (Trình cập nhật phần mềm hệ thống) sẽ khởi động.
 4. Bật máy ảnh và kết nối máy ảnh với máy tính bằng cáp USB đi kèm. Khi bạn thực hiện thao tác này, USB Mode (Chế độ USB) sẽ xuất hiện trên màn hình LCD của máy ảnh.
 5. Nhấp vào Next (Kế tiếp). Số phiên bản hiện tại và số phiên bản đã cập nhật sẽ xuất hiện ở phía dưới bên trái màn hình.
  Lưu ý: Nếu máy tính không tìm được thiết bị, thông báo Could not find the camera for this update (Không tìm thấy máy ảnh cho bản cập nhật này) sẽ hiển thị trên màn hình máy tính. Hãy thử làm như sau:
  • Ngắt kết nối cáp USB rồi kết nối lại.
  • Nếu máy tính có nhiều cổng USB, hãy thử với cổng USB khác.
  QUAN TRỌNG: Không được tắt máy ảnh hoặc ngắt kết nối cáp USB trong khi cập nhật.
 6. Sau khi xác nhận rằng phiên bản phần mềm hiện tại là Ver. 4.00 hoặc cũ hơn, nhấp vào Next (Kế tiếp). Nếu phiên bản phần mềm hệ thống hiện tại là Ver. 4.01, bạn không cần phải cập nhật. Trong trường hợp này, ngắt kết nối máy ảnh khỏi máy tính và nhấp vào Finish (Kết thúc), tắt máy ảnh, tháo bộ pin, lắp lại pin và bật lại máy ảnh.
  • Cần cập nhật
   Hình ảnh cho biết phiên bản phần mềm hệ thống hiện tại trên Trình cập nhật phần mềm hệ thống
   Không cần cập nhật
   Hình ảnh cho biết phiên bản phần mềm mới nhất trên Trình cập nhật phần mềm hệ thống
 7. Máy ảnh sẽ được thiết lập lại tự động.
 8. Bắt đầu cập nhật. Sau khi tự động thiết lập lại, quy trình cập nhật sẽ bắt đầu và thanh tiến trình sẽ xuất hiện. Quy trình cập nhật sẽ mất khoảng 10 phút để hoàn tất.
  QUAN TRỌNG: Không được tắt máy ảnh hoặc ngắt kết nối cáp USB trong khi cập nhật.
 9. Khi cập nhật hoàn tất, máy ảnh sẽ tự động khởi động lại. Khi màn hình LCD xuất hiện lại, nhấp vào Finish (Kết thúc) và ngắt kết nối cáp USB.

  Lưu ý: Sau khi khởi động lại, cảnh báo khôi phục dữ liệu đôi khi sẽ hiển thị. Điều này là bình thường. Hãy chờ cho đến khi cảnh báo biến mất.

Bước 2: Xác nhận phiên bản phần mềm hệ thống của thiết bị

 1. Trên máy ảnh, chọn MenuSetup7 (Thiết lập 7) → Version (Phiên bản).
 2. Phiên bản phần mềm hệ thống sẽ hiển thị như hình bên dưới.
  Hình ảnh cho biết phiên bản phần mềm cập nhật

Hỏi & Đáp

Quy trình cập nhật không hoàn tất

Nếu thấy màn hình đen từ 10 phút trở lên, hãy làm theo các bước dưới đây để khắc phục sự cố:

 1. Ngắt kết nối cáp USB khỏi máy tính.
 2. Tháo pin và bộ chuyển đổi AC ra khỏi máy ảnh, giữ nguyên trạng thái trong khoảng vài phút, sau đó lắp pin lại hoặc kết nối lại với bộ chuyển đổi AC.
 3. Khởi động lại máy tính.
 4. Bật máy ảnh và thực hiện lại quy trình cài đặt.