ID bài viết : 00137875 / Sửa lần cuối : 30/03/2021

Có thể chuyển hình ảnh sang máy tính có hệ điều hành không hỗ trợ kết nối USB với máy ảnh không?

Có thể chuyển hình ảnh sang máy tính có hệ điều hành không hỗ trợ kết nối USB với máy ảnh không?

    Nếu hệ điều hành của máy tính không hỗ trợ kết nối USB với máy ảnh, có các phương pháp khác để bạn có thể dùng cho việc chuyển hình ảnh sang máy tính của bạn.

    • Nếu máy tính của bạn có trang bị sẵn khe cắm dữ liệu hỗ trợ được thẻ nhớ (thẻ aka media) đã sử dụng với máy ảnh, rất đơn giản hãy lấy thẻ nhớ ra khỏi máy ảnh và gắn trực tiếp vào khe gắn thẻ tương ứng trên máy tính.
    • Bạn có thể kết nối đầu đọc thẻ USB tương thích với máy tính và sau đó lắp thẻ nhớ vào đầu đọc thẻ USB.