ID bài viết : 00199949 / Sửa lần cuối : 11/07/2018

Tôi có thể điều khiển máy ảnh từ một máy tính được kết nối bằng cáp USB không?

    Bạn có thể điều khiển máy ảnh từ một máy tính được kết nối bằng cáp USB. Trường hợp này được gọi là chụp ảnh từ máy tính. Bạn cần cài đặt ứng dụng Imaging Edge trên máy tính để sử dụng cho tính năng chụp ảnh từ máy tính.

    Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo trang hỗ trợ Imaging Edge.

    LƯU Ý: Sẽ không có bản cập nhật phần mềm để thêm chức năng chia sẻ kết nối internet vào camera, vì việc này vốn không được hỗ trợ ngay từ đầu. Đây là hạn chế phần cứng.