ID bài viết : 00227820 / Sửa lần cuối : 22/07/2019

Khoảng cách kết nối giữa Điều khiển từ xa và máy ảnh là bao nhiêu?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Khoảng cách liên lạc giữa Điều khiển từ xa và máy ảnh là khoảng 5 mét.

  • Bluetooth được dùng để liên lạc không dây.
  • Khoảng cách liên lạc chỉ là giá trị ước tính và có thể thay đổi tùy theo điều kiện môi trường xung quanh.