ID bài viết : 00140719 / Sửa lần cuối : 25/06/2020

Máy ảnh có liên tục điều chỉnh tiêu cự khi ở các chế độ lấy nét Chụp liên tục hoặc Chụp liên tục ưu tiên tốc độ không?

  Khi chế độ lấy nét tự động được đặt thành AF-A hoặc AF-C, bạn có thể điều chỉnh tiêu cự trong khi Chụp liên tục.
  Hãy kiểm tra các điều sau đây vì có những hạn chế tùy theo máy ảnh và ống kính.

  LƯU Ý: Sử dụng phần mềm hệ thống (firmware) mới nhất của máy ảnh, ống kính hoặc bộ ngàm chuyển đổi. 

  Ký hiệu:
  ✔: Tương thích
  - : Không tương thích

  Tên mẫu máyCài đặt chế độ Lấy nét tự độngLấy nét tự động Fast Hybrid
  Sử dụng
  Ống kính tương thích
  Lấy nét tự động Fast Hybrid
  Sử dụng
  Ống kính không tương thích
  Bộ ngàm chuyển đổi
  Sử dụng
  LA-EA1
  Bộ ngàm chuyển đổi
  Sử dụng
  LA-EA3
  Bộ ngàm chuyển đổi
  Sử dụng
  LA-EA2,
  LA-EA4
  ILCE-9
  ILCE-9M2
  AF-C✔ *10✔ *2✔ *2✔ *14✔ *2
  ILCE-7M3
  ILCE-7RM2
  ILCE-7RM3
  AF-A hoặc AF-C✔ *1✔ *2✔ *3✔ *3✔ *2
  ILCE-7M2AF-C✔ *1✔ *2✔ *3 *8✔ *3 *8✔ *2
  ILCE-7AF-C✔ *4✔ *5--✔ *5
  ILCE-5100AF-A hoặc AF-C✔ *6✔ *2--✔ *2
  ILCE-6000AF-A hoặc AF-C✔ *6✔ *2--✔ *2
  ILCE-6300
  ILCE-6500
  AF-A hoặc AF-C✔ *9✔ *2✔ *3✔ *3✔ *2
  NEX-5R
  NEX-5T
  NEX-6
  AF-C✔ *7✔ *5--✔ *5

   

  Tên mẫu máyCài đặt chế độ Lấy nét tự độngLấy nét tự động Fast Hybrid
  Sử dụng
  Ống kính tương thích
  Lấy nét tự động Fast Hybrid
  Sử dụng
  Ống kính không tương thích
  Bộ ngàm chuyển đổi
  Sử dụng
  LA-EA1, LA-EA2, LA-EA3, LA-EA4
  ILCE-6100
  ILCE-6400
  ILCE-6600
  ILCE-7RM4
  AF-A hoặc AF-C✔ *13✔ *2✔ *2

   

  Tên mẫu máyCài đặt chế độ Lấy nét tự độngAF tương phảnBộ ngàm chuyển đổi
  Sử dụng
  LA-EA1,
  LA-EA3
  Bộ ngàm chuyển đổi
  Sử dụng
  LA-EA2,
  LA-EA4
  ILCE-7SM2
  ILCE-7S
  ILCE-7R
  ILCE-5000
  ILCE-3500
  ILCE-3000
  NEX-7
  NEX-3N
  NEX-F3
  AF-C✔ *5-✔ *5
  NEX-C3AF-C✔ *5-✔ *5 *11
  NEX-5
  NEX-3
  AF-C✔ *5-✔ *5 *12

   

  Tên mẫu máyCài đặt chế độ Lấy nét tự độngKhả năng tương thích
  DSC-RX10M4AF-A hoặc AF-C✔ *1
  DSC-RX100M5
  DSC-RX100M5A
  DSC-RX100M6
  DSC-RX100M7
  ZV-1
  AF-A hoặc AF-C✔ *1

  *1 Không thể theo dõi lấy nét tự động trong khi Chụp liên tục trong các trường hợp sau đây:

  • Nếu chủ thể nằm ngoài phạm vi của cảm biến lấy nét tự động theo pha.
  • Khi chụp trong môi trường tối.
  • Khi chụp chủ thể không có độ tương phản, như bầu trời xanh hoặc bức tường trắng.
  • Nếu giá trị khẩu độ lớn hơn F8.
   Đối với ILCE-7M3, nếu giá trị khẩu độ lớn hơn F11.

  *2 Chỉ tương thích với chế độ Chụp liên tục ở tốc độ Thấp.

  *3 Chỉ tương thích với chế độ Chụp liên tục ở tốc độ Thấp.

  Bạn cần đặt Phase-detection AF (Lấy nét tự động theo pha) thành AF system (Hệ thống lấy nét tự động) từ menu tùy chỉnh.

  *4 Không thể theo dõi lấy nét tự động trong chế độ Chụp liên tục ưu tiên tốc độ trong các trường hợp sau đây:

  • Nếu chủ thể nằm ngoài phạm vi của cảm biến lấy nét tự động theo pha.
  • Khi chụp trong môi trường tối.
  • Khi chụp chủ thể không có độ tương phản, như bầu trời xanh hoặc bức tường trắng.
  • Nếu giá trị khẩu độ lớn hơn F8.

  *5 Chỉ tương thích với chế độ Chụp liên tục. (Bạn sẽ không thể tiếp tục lấy nét trong chế độ Chụp liên tục ưu tiên tốc độ)

  *6 Không thể theo dõi lấy nét tự động khi chụp ảnh trong môi trường tối. Bạn sẽ không thể tiếp tục lấy nét ở tốc độ Trung bình / Cao trong các trường hợp sau đây. Trong trường hợp này, hãy đặt thành tốc độ Thấp.

  • Nếu chủ thể nằm ngoài phạm vi của cảm biến lấy nét tự động theo pha.
  • Nếu giá trị khẩu độ lớn hơn F11.
  • Khi phần mềm hệ thống của LA-EA3 là Phiên bản 01

  *7 Không thể theo dõi lấy nét tự động trong chế độ Chụp liên tục ưu tiên tốc độ trong các trường hợp sau đây:

  • Nếu chủ thể nằm ngoài phạm vi của cảm biến lấy nét tự động theo pha.
  • Khi chụp trong môi trường tối.
  • Nếu giá trị khẩu độ lớn hơn F6.3.

  *8 Cần có phiên bản phần mềm 2.0 trở lên.

  *9 Không thể theo dõi lấy nét tự động khi chụp ảnh trong môi trường tối. Bạn sẽ không thể tiếp tục lấy nét ở tốc độ Trung bình Cao / Cao+ trong các trường hợp sau đây. Trong trường hợp này, hãy đặt thành tốc độ Thấp.

  • Nếu chủ thể nằm ngoài phạm vi của cảm biến lấy nét tự động theo pha.
  • Nếu giá trị khẩu độ lớn hơn F11.
  • Khi phần mềm hệ thống của LA-EA3 là Phiên bản 01

  *10 Không thể theo dõi lấy nét tự động khi chụp ảnh trong môi trường tối. Bạn sẽ không thể tiếp tục lấy nét trong các trường hợp sau đây.

  • Nếu chủ thể nằm ngoài phạm vi của cảm biến lấy nét tự động theo pha.
  • Nếu giá trị khẩu độ lớn hơn F16. 

  *11 Cần có phiên bản phần mềm 02 trở lên.

  *12 Cần có phiên bản phần mềm 05 trở lên.

  *13 Máy ảnh có thể sẽ không duy trì lấy nét chủ thể được khi sử dụng chức năng lấy nét tự động trong khi chụp liên tục trong những tình huống sau đây: 

  • Khi chủ thể nằm ngoài phạm vi của cảm biến lấy nét tự động theo pha
  • Khi chụp trong môi trường tối
  • Khi chụp chủ thể có độ tương phản thấp, như bầu trời xanh hoặc bức tường trắng
  • Khi giá trị khẩu độ lớn hơn F11

  *14 Không thể theo dõi lấy nét tự động khi chụp ảnh trong môi trường tối. Bạn sẽ không thể tiếp tục lấy nét ở tốc độ Trung bình/ Cao trong các trường hợp sau đây. Trong trường hợp này, hãy đặt thành tốc độ Thấp.

  • Nếu chủ thể nằm ngoài phạm vi của cảm biến lấy nét tự động theo pha.
  • Khi giá trị khẩu độ F lớn hơn F16
  • Khi phần mềm hệ thống của LA-EA3 là Phiên bản 01