ID bài viết : 00052641 / Sửa lần cuối : 30/09/2020

Chức năng NFC không hoạt động với thiết bị di động hoặc không thể kết nối với ứng dụng Imaging Edge Mobile

  Căn chỉnh Hình ảnh minh họa ký hiệu NFC (ký hiệu N) trên máy ảnh và điện thoại thông minh của bạn, sau đó chạm liên tục (1 đến 2 giây) cho đến khi ứng dụng Imaging Edge Mobile của điện thoại thông minh khởi động.

  LƯU Ý: Đảm bảo bạn đã tải xuống và cài đặt ứng dụng Imaging Edge Mobile trên thiết bị di động.

  Nếu ứng dụng vẫn không phản ứng, hãy làm như sau.

  • Nếu bạn đang sử dụng vỏ bọc cho máy ảnh hoặc điện thoại thông minh, máy ảnh có thể không phản ứng.
   Trong trường hợp này, hãy tháo vỏ bọc khỏi máy ảnh hoặc điện thoại thông minh của bạn.

  • Chức năng NFC cũng sẽ không hoạt động nếu máy ảnh đang ở chế độ Airplane Mode (Chế độ máy bay).

   LƯU Ý: Airplane Mode (Chế độ máy bay) không được cài đặt trên một số dòng máy ảnh.

  • Đảm bảo tính năng Ctrl with Smartphone (Điều khiển bằng điện thoại thông minh) được chuyển thành On (Bật) trong menu Wireless (Không dây) trên máy ảnh của bạn.
   LƯU Ý: Ctrl with Smartphone (Điều khiển bằng điện thoại thông minh) không được cài đặt trên một số dòng máy ảnh.

  • Kiểm tra để đảm bảo điện thoại thông minh của bạn tương thích với NFC.
   Điện thoại thông minh tương thích với NFC là gì?

   LƯU Ý: Nếu muốn sử dụng NFC bằng iPhone, bạn cần phải có iPhone 7 trở lên và hệ điều hành iOS11.0 trở lên. 

  • Đảm bảo chức năng NFC được bật trong menu Wireless (Không dây) hoặc Network Settings (Cài đặt mạng) của thiết bị di động.

   LƯU Ý: Phương pháp cài đặt có thể khác nhau tùy theo mẫu điện thoại thông minh.

  • Không thể kết nối với Imaging Edge Mobile nếu cài đặt Wi-Fi trên máy ảnh của bạn đang ở trạng thái OFF (TẮT) hoặc Multi connection (Đa kết nối).
   Chuyển cài đặt Wi-Fi thành Single connection (Kết nối đơn).

   LƯU Ý: Các cài đặt Wi-Fi có thể khác nhau tùy theo sản phẩm.

  Bạn có thể dùng Mã QR để kết nối máy ảnh với điện thoại thông minh trong bất kỳ trường hợp nào sau đây:

  • Mã QR xuất hiện trên bảng hiển thị của máy ảnh khi bạn chọn Ctrl with Smartphone (Điều khiển bằng điện thoại thông minh) hoặc Connection Info (Thông tin kết nối) trong mục Ctrl w/ Smartphone (Điều khiển bằng điện thoại thông minh) của máy ảnh.
  • Mã QR xuất hiện trên bảng hiển thị của máy ảnh khi bạn kích hoạt tính năng Smart Remote Control trên ứng dụng PlayMemories Camera Apps.
  • Mã QR được in ở mặt sau nắp pin của máy ảnh.

  Hãy thử kết nối bằng cách quét mã QR của máy ảnh trong Imaging Edge Mobile.