ID bài viết : 00112392 / Sửa lần cuối : 12/11/2020

Có thể truyền các tập tin phim được quay bằng máy ảnh sang thiết bị di động không?

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Bạn có thể truyền các tập tin phim được quay bằng cài đặt File FormatMP4. Đối với một số mẫu máy, bạn cũng có thể truyền phim được quay dưới dạng tập tin 4K XAVC S HD hoặc XAVC S.
  Bạn chỉ có thể truyền các tập tin phim XAVC S sau đây:

  • Tốc độ bit: 100Mbps trở xuống
  • Lấy mẫu màu: 4:2:0
  • Độ sâu bit: 8 bit

  LƯU Ý:

  • Các định dạng quay phim có sẵn khác nhau đối với mỗi máy ảnh.
  • Cài đặt File Format (Định dạng tập tin) cho phép bạn truyền các loại tập tin phim khác nhau tùy theo mẫu máy. Để biết chi tiết, truy cập phần Các máy ảnh được hỗ trợ trên trang hỗ trợ Imaging Edge Mobile (ứng dụng kế thừa của PlayMemories Mobile).
  • Không thể truyền các phim được quay ở định dạng AVCHD.
  • Sử dụng iPhone 8 trở lên để truyền các phim XAVC S HD gốc được quay ở định dạng 4K XAVC S hoặc được quay bằng cài đặt 120p.
  • Về kích cỡ phim mà bạn có thể truyền, chọn Original (Gốc) / 2M / VGA
  • Để biết chi tiết về hệ điều hành và môi trường hoạt động tương thích với phần mềm Imaging Edge Mobile, hãy truy cập trang tải xuống Imaging Edge Mobile hoặc trang hỗ trợ.