ID bài viết : 00265073 / Sửa lần cuối : 12/07/2021In

Cách truyền video từ đĩa DVD của máy quay sang ổ DVD-ROM trong máy tính Apple Macintosh.

  Hãy làm theo các bước sau đây để truyền video từ đĩa DVD của máy quay sang ổ DVD-ROM trong máy tính Apple Macintosh.

  QUAN TRỌNG:

  • Bạn phải thực hiện thao tác đóng đĩa DVD (finalize) trong máy quay trước khi bắt đầu quy trình này. Tham khảo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất máy quay để biết thông tin chi tiết về quy trình đóng đĩa bằng máy quay.
  • Không sử dụng bộ chuyển đổi đĩa CD 8 cm sang đĩa DVD 8 cm. Làm như vậy có thể gây ra sự cố. Nếu ổ DVD-ROM không hỗ trợ đĩa 8 cm, hãy sử dụng quy trình chuyển USB để thay thế.

  Lưu ý: Giải pháp này chỉ áp dụng cho DVD-RW, DVD+RW và DVD-R được ghi bằng máy quay DVD Handycam. Không hỗ trợ sao chép tập tin phim từ đĩa DVD được bảo vệ bản quyền.

  1. Cho đĩa DVD của máy quay vào trong ổ DVD-ROM của máy tính có hỗ trợ đĩa 8 cm.

   Lưu ý: Biểu tượng của đĩa DVD sẽ xuất hiện trên màn hình máy tính.

  2. Trên màn hình máy tính, nhấp vào biểu tượng DVD.
  3. Trên thanh menu, nhấp vào File (Tập tin).
  4. Trong menu File (Tập tin), nhấp vào Open (Mở).
  5. Trong cửa sổ DVD, nhấp chọn thư mục VIDEO_TS.
  6. Trên bàn phím, nhấn Command+C để sao chép thư mục.
  7. Mở thư mục trên máy tính mà bạn muốn sao chép video vào.
  8. Trên bàn phím, nhấn Command+V để dán thư mục chứa video vào vị trí mong muốn.

   Lưu ý: