ID bài viết : 00128278 / Sửa lần cuối : 07/08/2022In

Máy tính không nhận dạng được kết nối USB từ máy quay Sony.

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Làm theo các bước sau đây để khắc phục sự cố này:

  QUAN TRỌNG:

  • Việc nhập phim máy quay MiniDV hoặc Digital8 qua cáp USB bị hạn chế. Để biết chi tiết, hãy tham khảo phần sau đây:
   Hướng dẫn nhập Máy quay băng từ
  • Một số hệ điều hành máy tính có thể yêu cầu bạn đăng nhập với tư cách Quản trị viên hoặc có quyền Quản trị viên.
  • Nếu máy tính được kết nối mạng, bạn có thể cần tạm thời tắt kết nối mạng hoặc kết nối máy quay với một máy tính không kết nối mạng.
  1. Tháo cáp USB ra khỏi cả máy quay và máy tính.

  2. Đảm bảo các cổng USB trên cả máy quay và máy tính không có bụi hoặc bị bẩn.

  3. Đảm bảo cáp kết nối chắc chắn cáp USB với máy quay.

  4. Đảm bảo kết nối trực tiếp đầu còn lại của cáp USB với cổng USB trên máy tính.

   LƯU Ý:

   • Kết nối máy quay với máy tính bằng cáp USB cài sẵn hoặc đi kèm.
   • Hướng mặt ký hiệu USBlên trên và lắp cáp.
   • Nếu gặp khó khăn khi kết nối với cáp USB cài sẵn do không đủ dài, hãy cắm cáp hỗ trợ kết nối USB.
   • Bạn không thể nhập bằng cáp USB của nhà sản xuất khác ngay cả khi bạn có thể sạc.
   • Không hỗ trợ kết nối qua USB hub.
   • Bạn không thể nhập vào máy tính qua kết nối HDMI.
  5. Ngắt kết nối tất cả các thiết bị USB khác (ngoại trừ chuột và bàn phím) khỏi máy tính.

  6. Tắt máy quay trong 30 giây.

  7. Sau 30 giây, bật lại máy quay.

   QUAN TRỌNG: Sau khi bật, một số mẫu máy quay yêu cầu bạn chọn USB CONNECT (KẾT NỐI USB) hoặc COMPUTER (MÁY TÍNH) trên màn hình LCD. Nếu cần, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng máy quay để biết thêm thông tin.

  8. Kiểm tra màn hình LCD của máy quay.

   • Nếu màn hình LCD của máy quay hiển thị thông báo USB connected (Đã kết nối USB), MTP connected (Đã kết nối MTP) hoặc Mass Storage connected (Đã kết nối bộ lưu trữ). Máy tính đã nhận dạng được máy quay.
   • Nếu màn hình LCD của máy quay hiển thị thông báo Check the connected device (Kiểm tra thiết bị đã kết nối). Sau khi máy tính nhận dạng, có khả năng kết nối bị hủy do cáp USB bị ngắt kết nối hoặc bị mất kết nối, v.v.. Hãy kết nối lại cáp USB.
   • Nếu màn hình LCD của máy quay hiển thị thông báo USB SELECT (CHỌN USB). Chạm vào USB Connect (Kết nối USB). Khi có nhiều USB Connect (Kết nối USB), hãy chạm vào USB Connect (Kết nối USB) của phương tiện mà bạn muốn nhập trong (Bộ nhớ trong), (Ổ đĩa cứng trong), (Thẻ nhớ).
  9. Thay đổi USB Connect Setting (Cài đặt kết nối USB) và USB LUN Setting (Cài đặt USB LUN) của máy quay. (Chỉ dành cho máy quay được phát hành sau năm 2011.)
   Làm theo các bước bên dưới để thay đổi các cài đặt.

   • Thay đổi MENUSetup (Thiết lập) → USB Connect Setting (Cài đặt kết nối USB) → Mass Storage (Bộ lưu trữ).
   • Thay đổi MENUSetup (Thiết lập) → USB LUN Setting (Cài đặt USB LUN) → Single (Đơn).
  10. Nếu vẫn không khắc phục được sự cố, hãy kết nối với cổng USB khác trên máy tính của bạn. Thử khởi động lại máy tính nếu không nhận dạng được máy ảnh ngay cả sau khi kết nối với cổng USB khác.

   QUAN TRỌNG: Đối với máy tính chạy hệ điều hành Windows, bạn cũng nên thử gỡ cài đặt và sau đó cài đặt lại trình điều khiển USB.

  11. Bạn có thể cần thay thế cáp USB nếu vẫn không khắc phục được sự cố.

  12. Nếu bạn đã hoàn thành tất cả các bước trên, đã thay thế cáp USB và vẫn không khắc phục được sự cố, hãy thử kết nối máy quay với máy tính khác.

   LƯU Ý: Nếu sự cố không xảy ra với máy tính khác, thì có thể các cổng USB trên máy tính đầu tiên không được cấu hình đúng hoặc có thể phần mềm cài đặt sẵn gây cản trở kết nối. Trong những trường hợp đó, bạn sẽ cần liên hệ với nhà sản xuất máy tính để được trợ giúp thêm về khắc phục sự cố máy tính.

  Các bước khắc phục sự cố nêu trên sẽ khắc phục được sự cố của bạn. Nếu sự cố này xảy ra với máy tính khác, có thể cần phải sửa chữa máy quay Sony. Tìm trung tâm bảo hành gần nhất.