ID bài viết : 00055253 / Sửa lần cuối : 30/03/2021In

Có thể sử dụng thẻ nhớ đã được định dạng bằng máy tính hoặc máy ảnh khác trong máy ảnh này được không?

    Thẻ nhớ có thể không được nhận dạng hoặc máy ảnh có thể không đọc hoặc ghi được dữ liệu ảnh nếu thẻ nhớ được định dạng bằng máy tính hoặc máy ảnh khác. Hãy sử dụng chính máy ảnh này để định dạng thẻ nhớ, kể cả những thẻ mới mua, trước khi sử dụng với máy ảnh.