ID bài viết : 00095413 / Sửa lần cuối : 26/11/2023In

Cách truyền ảnh từ máy ảnh sang máy tính Mac

  Để truyền ảnh và video sang máy tính Apple® Mac®, hãy chọn một trong các tùy chọn sau đây:

  Lưu ý:

  • Khi đã ở trong tùy chọn Mac mà bạn chọn, bạn có thể cần mở các thư mục sau đây trên máy ảnh hoặc máy quay:
   • Thư mục DCIM (nếu có) chứa các tập tin ảnh tĩnh.
   • Thư mục MP_ROOT (nếu có) chứa các tập tin video có độ phân giải tiêu chuẩn.
   • Thư mục AVCHD (nếu có) chứa các tập tin video độ phân giải cao.
  • Ảnh ở định dạng RAW cần được xử lý bằng phần mềm Imaging Edge Desktop trước khi được sử dụng trong hầu hết các ứng dụng phần mềm ảnh.