ID bài viết : 00136508 / Sửa lần cuối : 30/03/2018

Làm thế nào để chuyển phim đã quay trên đĩa DVD sang iMovie '08?

  Chuyển các phim đã quay trên đĩa DVD sang iMovie '08.

  /support/attachments/364726/pc_img_dvdusb_e.gif 


  BƯỚC 1: Kết nối
  1. Mở máy vi tính.
  2. Kết nối bộ chuyển đổi nguồn AC và dây nguồn (dây dẫn chính) vào máy quay và ổ cắm điện tường.
  3. Bật máy quay.
  4. Lắp đĩa ghi DVD 8cm vào máy quay.
  5. Kết nối máy quay vào máy tính bằng cáp USB đi kèm như hình mẫu.
   Màn hình USB SELECT xuất hiện tự động trên máy quay.
   /support/attachments/364726/pc_img_dvdusb_e.gif

  6. Chọn /support/attachments/364726/pc_img_dvdusb_e.gif USB CONNECT trên màn hình máy quay.
   Một biểu tượng DVD xuất hiện trên màn hình máy tính.
   /support/attachments/364726/pc_img_dvdusb_e.gif

  BƯỚC 2: Xem

  1. Bật iMovie '08.
   /support/attachments/364726/pc_img_dvdusb_e.gif

  2. Một thiết bị nới chứa hình ảnh được lưu trữ hiển thị.
   Xác nhận tên máy ảnh tương tự như BƯỚC 1.
   /support/attachments/364726/pc_img_dvdusb_e.gif

   Khi chuyển tất cả các đoạn phim:
   (1) Nhấp vào Automatic.
   (2) Nhấp vào Import All.
   /support/attachments/364726/pc_img_dvdusb_e.gif

   Khi chuyển tất cả các đoạn phim đã chọn:
   (1) Nhấp vào Manual.
   (2) Nhấp vào và đánh dấu vào các hộp dưới các đoạn phim mà bạn muốn chuyển.
   (3) Nhấp vào Import Checked.
   /support/attachments/364726/pc_img_dvdusb_e.gif

  3. Chọn địa điểm để lưu, nhập tên sự kiện trong Creat new Event, và nhấp vào OK.
   /support/attachments/364726/pc_img_dvdusb_e.gif

  4. Quá trình chuyển phim bắt đầu. Khi thông báo Import complete xuất hiện, nhấp OK.
   /support/attachments/364726/pc_img_dvdusb_e.gif

  5. Danh sách các phim đã chuyển hiển thị. Đây là bước kết thúc quá trình chuyển phim.

   Để chỉnh sửa, tham khảo Help - iMovie Help.
   Khi ngắt kết nối cáp USB, kéo biểu tượng DVD vào biểu tượng Trash hoặc tắt máy tính trước khi ngắt kết nối cáp USB.
   /support/attachments/364726/pc_img_dvdusb_e.gif

  Lưu ý

  1. Các chức năng như "Easy PC Back-up" hoặc "One Touch Disc Burn" không thể sử dụng được với hệ điều hành Mac.

  2. Nếu bạn không thể chuyển phim, cập nhật tất cả phần mềm và hệ điều hành, và thử lại.

  3. Phim AVCHD và MPEG2 không được hỗ trợ bởi iMovie '08 hoặc mới hơn.