ID bài viết : 00111377 / Sửa lần cuối : 30/03/2018In

Làm thế nào để tìm số serial cho máy ảnh và máy quay?

  Làm thế nào để tìm số serial cho máy ảnh và máy quay?


  Số serial có thể được tìm thấy bên dưới máy ảnh, trong mã vạch trên hộp đựng máy ban đầu, trên hóa đơn gốc hoặc biên lai.

  • Trên máy quay
   Image

  • Trên máy ảnh
   Image

  • Trên máy ảnh α DSLR
   Image

  Trên hộp đựng ban đầu của máy:

  Image

  Hoá đơn gốc hoặc biên lai cũng có thể chứa số Serial của thiết bị.