ID bài viết : 00061104 / Sửa lần cuối : 18/01/2024In

In ngày có thể được thêm vào nhiều bức ảnh cùng một lúc bằng phần mềm PlayMemories Home không?

    Mặc dù không thể thêm In ngày vào nhiều bức ảnh cùng một lúc, nhưng có thể chọn nhiều bức ảnh và sau đó thêm ngày vào từng bức ảnh được chọn lựa một lúc. Thông tin đầy đủ có trên website PlayMemories Home™.

    QUAN TRỌNG: Bảo đảm rằng bạn có phiên bản mới nhất của phần mềm PlayMemories Home được cài đặt trên máy tính của bạn.