ID bài viết : 00235613 / Sửa lần cuối : 18/02/2024In

Tôi có thể tìm bản cập nhật firmware cho máy ảnh hoặc máy quay của tôi ở đâu?

Tìm hiểu và học cách cập nhật firmware cho máy ảnh của bạn

    Bạn có thể tìm thấy thông tin về tính sẵn có của các bản cập nhật firmware và các ứng dụng / phần mềm máy ảnh khác trong phần Firmware / Software (Firmware / Phần mềm) trên trang hỗ trợ mẫu máy ảnh của bạn:

    firmware

    Nếu có bản cập nhật firmware, sẽ có các bước cài đặt firmware cho sản phẩm của bạn cũng như hướng dẫn cách kiểm tra phiên bản firmware.

    Nếu bạn không thể tìm thấy bản cập nhật firmware được liệt kê trong phần Firmware / Software (Firmware / Phần mềm) thì tức là Sony hiện không cung cấp firmware mới hơn.

    Nhận thông báo về các bản cập nhật phần mềm mới nhất, khuyến mãi về sản phẩm và nhiều thông tin khác với ứng dụng Hỗ trợ của Sony .