Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • NWZ-W273

Thông tin bản tải xuống này

Chúng tôi cung cấp chương trình cập nhật firmware cho NWZ-W273 thành phiên bản mới nhất 1.10. Vui lòng đọc kỹ và làm theo các chỉ dẫn.

Lưu ý: Nếu bạn đã cập nhật firmware phiên bản 1.10 bằng chức năng cập nhật tự động thì không cần dùng tiện ích cập nhật này.

Sảm phẩm áp dụng

 • NWZ-W273


Nội dung cập nhật
Hỗ trợ định dạng playlist mới (.m3u Playlist)
※.m3u Playlist là định dạng Playlist được tạo bởi Content Transfer (ứng dụng chuyển nội dung trên Mac OS).
Phiên bản áp dụng
Các sản phẩm có phiên bản firmware 1.00
Cách xác nhận Loại máy và phiên bản Firmware
Vui lòng làm các bước bên dưới để xác nhận Loại máy và phiên bản Firmware

Trước khi cập nhật firmware, kiểm tra thông tin của Walkman như dòng máy, v..v.. Để kiểm tra thông tin, kết nối Walkman với máy tính bằng cáp USB (phụ kiện kèm theo). Trên máy tính, kiểm tra “information.txt” trong thư mục [WALKMAN].

 “information.txt” bao gồm nhửng thông tin sau.

01: Loại máy
02: Lưu lượng bộ nhớ
03: Phiên bản firmware

Hệ điều hành hỗ trợ

 • Windows 8
 • Windows 8 Pro
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Business
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows Vista Ultimate (Service Pack 2 hoặc mới nhất)
 • Windows Vista Business (Service Pack 2 hoặc mới nhất)
 • Windows Vista Home Premium (Service Pack 2 hoặc mới nhất)
 • Windows Vista Home Basic (Service Pack 2 hoặc mới nhất)
 • Windows XP Professional (Service Pack 3 hoặc mới nhất)
 • Windows XP Home Edition (Service Pack 3 hoặc mới nhất)
  (Không hỗ trợ hệ điều hành phiên bản 64 bit đối với Windows XP Professional)


Yêu cầu phần cứng
- CPU: 1GHz hoặc cao hơn
- Bộ nhớ: 1GHz hoặc cao hơn/ Windows 8 2GB hoặc nhiều hơn (64bit version)

Trước khi cập nhật

Máy cần có bộ nhớ trống là 50MB trước khi cập nhật.
Vui lòng kiểm tra bộ nhớ bằng những bước sau.

 • Kết nối Walkman với máy tính bằng cáp USB (phụ kiện kèm theo), và kiểm tra Property.
 • Vui lòng chuyển toàn bộ dữ liệu trong máy snag máy tính, dữ liệu có thể sẽ bị mất nếu vẫn ở trong máy khi đang cập nhật.
 • Chúng tôi không bảo đảm về việc dữ liệu bị phá hủy hoặc xóa bỏ bởi cập nhật này

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • NWZ-W270_V1_10.exe

Phiên bản

 • 1.10

Kích thước

 • 16.2MB

Ngày phát hành

 • 2013-09-27

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 7
 • Windows 8
 • Windows Vista
 • Windows XP

Cài đặt

Chi tiết

Quy trình cập nhật.

 1. Tải chương trình cập nhật bằng cách nhấp vào nút Download trên thông báo này
  Theo các hộp thoại hiển thị, lưu lại “NWZ-W270_V1_10.exe (16.2MB)”  trong máy tính của bạn
 2. Sau khi hoàn tất tải về, kết nối máy nghe nhạc với máy tính bằng USB
 3. Tắt tất cả phần mềm đang chạy trên máy tính.
 4. Nhấp đúp vào tập tin đã lưu  “NWZ-W270_V1_10.exe” và làm theo các thông báo hiển thị

  Lưu ý:
  Vui lòng không ngắt kết nối máy nghe nhạc với máy tính trong khi cập nhật.
  Trong quá trình cập nhật, kết nối USB được điều khiển tự động với chỉ báo Connecting USB
  Ngoài ra, các thông báo ngắt kết nối USB có thể xuất hiện trên một vài máy tính.
 5. Khi thông báo cập nhật hoàn tất hiển thị, nhấp nút Finish.


Lưu ý
Khi tải chương trình và cập nhật firmware, đăng nhập vào máy tính bằng tên và quyền quản trị.

Nếu bạn là người dùng Windows 7 hoặc Windows Vista, thông báo Windows needs your permission to continue xuất hiện trong hộp thoại User Account Control. Nhấp Continue để tiếp tục, và làm theo các thông báo

Sau khi cập nhật
Vui lòng xác nhận phiên bản khi chương trình cập nhật đã được cài đặt thành công làm theo các bước ở mục Cách kiểm tra Loại máy và phiên bản Firmware
Chương trình cập nhật đã cài đặt thành công nếu màn hình hiển thị 1.10
*Vui lòng ngắt kết nối USB trước khi bạn chuyển Playlist trở về máy WALKMAN.

 • Nếu bạn chuyển Playlist trở về máy WALKMAN mà không ngắt kết nối USB, Playlist sẽ trở nên không tồn tại. Trong trường họp đó bạn hãy xóa Playlist mà bạn đã chuyển trong Explorer, Finder, và chuyển lại một lần nữa.

Các lỗi trong khi cập nhật.

Trường hợp máy tính hiển thị không thể chuyển dữ liệu tập tin cập nhật vì không có đủ dung lượng trong máy nghe nhạc (The update data file cannot be transferred because there is not enough available disk space in the device)
Xóa bỏ một số bài hát trong máy nghe nhạc, hoặc chuyển đến máy tính để có dung lượng trống nhiều Cập nhật đã thất bại. Nhấp Finish. Làm theo các Quy trình cập nhật và thử cập nhật lại