Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • ICD-U60
 • ICD-U70
 • ICD-BM1
 • ICD-U50
 • ICD-SX67
 • ICD-SX57
 • ICD-P530F
 • ICD-BM1DR9
 • ICD-SX67DR9
 • ICD-P520
 • ICD-SX77

Thông tin bản tải xuống này

Sony Player Plug-in Version 2.0.01 cho phần mềm Windows Media Player có thể phát lại  những tập tin tiếng nén (dvf/msv files)mà đã được ghi bởi máy ghi âm IC Recorder với Windows Media Player (Version 6.4 hoặc cao hơn).

Những yuê cầu tối thiểu để sử dụng chương trình này .

- Tương thích hệ điều hành Microsoft (Đã cài trước ):

 • Windows Vista Home Basic

 • Windows Vista Home Premium

 • Windows Vista Business

 • Windows Vista Ultimate

 • Windows XP Media Center Edition 2005 Service Pack 2 hoặc cao hơn

 • Windows XP Professional Service Pack 2 hoặc cao hơn

 • Windows XP Home Edition Service Pack 2 hoặc cao hơn

 • Windows 2000 Professional Service Pack 4 hoặc cao hơn

*những phiên bản 64 bit của hệ điều hành không được hỗ trợ .
- IBM PC/AT hoặc tương thích (Chương trình này không tương thích với hệ điều hành Macintosh.)
 
- CPU: 266MHz Pentium® II hoặc cao hơn (Cho Windows Vista, 800MHz Pentium III hoặc cao hơn )

- RAM: 128MB hoặc hơn (Cho Windows Vista, 512MB hoặc hơn )

- Ổ cứng: 5MB hoặc hơn phụ thuộc vào kích thước và số tập tin âm thanh đã được lưu .

- Sound Board: Sound board tương thích với mọi hệ điều hành được hỗ trợ .

- Display: High color (16 bit) hoặc hơn và 800 x 480 ảnh điểm hoặc hơn

- Windows Media Player: Ver.6.4 hoặc hơn(Máy tính phải có đủ những yêu cầu cho Windows Media Player)

Lưu ý :Phần mềm này không được hỗ trợ  trong  môi trường sau .

 • Hệ điều hành khác hơn những hệ điều hành ở trên .
 • Một môi trường mà đã được nâng cấp so với hệ điều hành gốc .
 • Môi trường Multi-boot.
 • Môi trường Multi-monitor.

Cho tiếng Trung Quốc
Tên tập tin : PlayerPlugin2Setup_CN.EXE
Kích thước tải : 3,126KB KB

Cập nhạt trên : 25th June 2007

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Sony Player Plug-in Version 2.0.01 for Windows Media Player (Tiếng Trung Quốc )

Phiên bản

 • 2.0.01

Kích thước

 • 3.05MB

Ngày phát hành

 • 2007-06-25

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 2000
 • Windows XP
 • Windows Vista

Cài đặt

Chi tiết

Qui trình tải xuống

 1. trước khi tải xuống,đóng tất cả các chương trình đang mở .
 2. Tạo một thư mục với tên SonyTemp trong ổ đĩa C: .
 3. Tải tập tinPlayerPlugin2Setup_CN.EXE (3,126 KB) vào trong thư mục vừa tạo ở bước 2.
 4. Sau khi tải xong ,chọn Views > Details trong Explorer để kiểm tra kích thước tập tin .
  Nếu kích thước tậop tin không giống với kích thước được trình bày ở trên , tải tập tin lại .

Qui trình cài

 1. Đóng tất cả những chương trình đang được mở .
 2. Nhấp Start và chọn Run.
 3. Trong hộp Run, gõ C:\SonyTemp\PlayerPlugin2Setup_CN.EXE và nhấp OK để bắt đầu cài .
 4. Sau đó trên man hình sẽ báo cài đặt hoàn tất .
 5. Khởi động lại máy tính sau khi cài chương trình xong .

Cách sử dụng Sony Player Plug-in Version 2.0.01 cho Windows Media Player

 1. Chọn tập tin DVF or MSV và nhấp đúp chuột vào nó .
 2. Chương trình Windows Media Player mở và bắt đầu phát lại .
  Lưu ý : những tập tin DVF hoặc  MSV tập tin có thể còn mở được từ chương trình Windows Media Player của nó .