Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • BDP-S790

Thông tin bản tải xuống này

Lưu ý: Tiện ích này chỉ dành cho các sản phẩm được nhận diện và được bán tại Châu Á Thái Bình Dương. Không dành cho tất cả các dòng máy được bán khắp toàn cầu.
Ứng dụng này sẽ nâng cấp Fimware BDP-S790 lên phiên bản M13.R.0497 và cung cấp những lợi ích sau:

 • Cải thiện tính năng BRAVIA Internet Video.
 • Cải thiện khả năng phát BD-ROM
 • Hỗ trợ tự động thiết lập đầu ra AV Separation 
 • Hỗ trợ cổng giao diện Sony Entertainment Network.
 • Hỗ trợ chức năng Skype

Hệ điều hành nào thích hợp để tạo đĩa nâng cấp:
Hệ điều hành :

 • Macintosh® OS X v10.8
 • Macintosh® OS X v10.7
 • Macintosh® OS X v10.6
 • Macintosh® OS X v10.5

Kiểm tra phiên bản firmware hiện tại

 1. Bật TV và đảm bảo rằng dàn máy Blu-ray Disc được kết nối đúng đầu vào.
 2. Bật đầu Blu-ray
 3. Nếu đầu máy phát đĩa, nhấn nút "STOP" và chờ đến khi menu xross media bar™ hiển thị trên TV trước khi thực hiện bước tiếp theo.
 4. Dùng các nút mũi tên trên điều khiển từ xa để chọn "Setup" – "System Settings", và nhấn nút ENTER.
 5. Dùng các nút mũi tên để chọn "Quick Start Mode" và đảm bảo rằng "Quick Start Mode" được thiết lập sang "Off".
  Nếu "Quick Start Mode" được thiết lập thành "On", hãy thay đổi về "Off". Nếu không, việc nâng cấp firmware có thể không thành công.
 6. Dùng các nút mũi tên để chọn "System Information", và nhấn nút ENTER. 
 7. Phiên bản firmware cài đặt hiện tại trên đầu Blu-ray sẽ được hiển thị trên màn hình TV.  Nếu 4 số cuối của phiên bản là 0497 hoặc cao hơn, không cần thực hiện quá trình nâng cấp firmware.

Làm thế nào để nâng cấp firmware:

Có 2 cách để nâng cấp firmware đầu máy BDP-S790 :

 

Nâng cấp bằng mạng:
Quá trình nâng cấp mạng dễ dàng thao tác, vì vậy chúng tôi khuyến nghị bạn sử dụng phương pháp Nâng cấp bằng mạng 
Bạn cần kết nối đầu máy Blu-ray Disc với mạng Internet bằng cáp Ethernet.
Vui lòng xem phần Hướng dẫn nâng cấp bằng mạng để biết thêm thông tin.

Tạo đĩa nâng cấp:
Nếu bạn không thể kết nối đầu Blu-ray với mạng Internet, hãy sử dụng phương pháp nâng cấp bằng đĩa.
Vui lòng xem phần Tải về Firmware và Tạo đĩa nâng cấp, để biết thêm thông tin.

Hướng dẫn nâng cấp bằng mạng 

Quá trình nâng cấp mạng dễ dàng thao tác, vì vậy chúng tôi khuyến nghị bạn sử dụng phương pháp nâng cấp bằng mạng để nâng cấp firmware đầu máy BDP-S790

Những lưu ý quan trọng:

 • CẢNH BÁO!! Hãy thực hiện cẩn thận theo hướng dẫn nâng cấp. Việc không tuân theo hướng dẫn có thể làm gián đoạn quá trình nâng cấp và có thể gây lỗi cho đầu máy Blu-ray hoặc cần phải sửa chữa đầu máy.
 • CẢNH BÁO!! Không tắt hoặc ngắt điện đầu Blu-ray Mất điện trong khi cài đặt phần nâng cấp firmware có thể làm hư đầu Blu-ray hoặc cần phải sửa chữa đầu máy.
 • Để sử dụng phương pháp nâng cấp này, dàn máy phải được kết nối Internet.
 • Để thực hiện nâng cấp firmware, dàn máy cần được kết nối với TV tương thích.

Quá trình cập nhật firmware thường mất khoảng 15-30 phút, tùy thuộc vào cấu hình hệ thống và kết nối mạng.

 1. Bật TV và đảm bảo rằng đầu Blu-ray được kết nối đúng đầu vào.
 2. Kết nối cổng "LAN(100)" trên đầu Blu-ray với Internet bằng cáp Ethernet.
 3. Bật đầu Blu-ray Disc.
 4. Nếu có đĩa trong đầu máy, hãy lấy đĩa ra.
 5. Tại xross media bar™(XMB) dùng các nút mũi tên trên điều khiển từ xa để chọn "Setup" – "Network Update", và nhấn ENTER
 6. Thông báo "Perform version upgrade?" hiển thị trên TV.
 7. Chọn "OK" và nhấn nút ENTER.
 8. Quá trình tải về bắt đầu và màn hình tải về hiển thị trên TV.
 9. Trong khi tải về thông báo " */9" hiển thị trên TV.
  Lưu ý: * thay đổi từ 0 tới 9, thông báo tiến trình cập nhật.
 10. Đầu bluray sẽ tự động khởi động lại khi hoàn tất và phần 2 của quá trình cập nhật sẽ bắt đầu.
 11. Phần mềm cập nhật bắt đầu và tiến trình cập nhật hiển thị trên màn hình TV.
 12. Trong khi tải về thông báo " */9" hiển thị trên TV và UP*/9 hiển thị trên máy.
  Lưu ý: * thay đổi từ 0 tới 9, thông báo tiến trình cập nhật.
 13. Việc nâng cấp firmware thành công khi "DONE" hiển thị trên màn hình.
  CẢNH BÁO!! Không tắt hoặc ngắt điện đầu Blu-ray. Mất điện trong khi cài đặt phần nâng cấp firmware có thể làm hư đầu Blu-ray hoặc cần phải sửa chữa đầu máy.
 14. Bật đầu Blu-ray
 15. Kiểm tra phiên bản firmware để xác nhận rằng việc nâng cấp đã được cài đặt thành công.
  Lưu ý: Nếu 4 số cuối của phiên bản là 0497, việc nâng cấp firmware thành công.
  Nếu bạn có câu hỏi hoặc cần được hỗ trợ, vui lòng liên hệ Sony.

Những vấn đề liên quan đến việc nâng cấp mạng

 1. "UP NG" hiển thị trên màn hình phía trước.
  Vui lòng thực hiện những bước sau:
  1. Kiểm tra kết nối Internet.
  2. Chọn Retry tại màn hình update failed.
  3. Nếu hiện tượng trên vẫn không được cải thiện sau khi thử lại nhiều lần, thực hiện theo các bước tại mục Tải về và tạo đĩa cập nhật để tạo đĩa cập nhật.
  4. Cho đĩa cập nhật vào tại màn hình update failed, và chọn Retry trên màn hình.
 2. Khi đang nâng cấp bằng mạng, TV hiển thị ""Connection status cannot be confirmed"" và bạn không thể thực hiện nâng cấp firmware
  Đó có thể là vấn đề do kết nối mạng. Kiểm tra các kết nối mạng và thiết lập cho đúng.
  1. Kiểm tra cáp Ethernet để dảm bảo rằng nó được kết nối an toàn với cổng ""LAN(100)"" trên đầu máy và nguồn Internet.
  2. Kiểm tra thiết lập mạng của đầu Blu-ray và xác nhận rằng đầu máy có địa chỉ IP riêng
  Lưu ý: Nếu bạn sử dụng máy chủ proxy, hãy nhập địa chỉ IP của máy chủ proxy mà bạn sử dụng, thay cho tên máy chủ proxy, tại nơi điền ""Proxy Server""
  3. Thực hiện lại Hướng dẫn nâng cấp bằng mạng.
 3. Tắt nguồn khi đang nâng cấp
  Mở lại đầu máy và thực hiện lại Hướng dẫn nâng cấp bằng mạng.
 4. Nâng cấp bằng mạng được chia thành hai phần, đầu tiên là tải về sau đó là nâng cấp. Nếu sau khi phần tải về hoàn tất mà quá trình nâng cấp firmware không kết thúc sau 30 phút
  Vui lòng liên hệ Sony.
 5. Cập nhật firmware vẫn thất bại sau khi thử lại nhiều lần. 
  Thự hiện các bước trong mục tải về và tạo đĩa cập nhật để tạo đĩa cập nhật.
  1. Cho đĩa vào máy tại mản hình update failed, và chọn Retry trên màn hình.
  2. Nếu hiện tượng trên vẫn còn, vui lòng liên hệ Sony. 

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • UPDATA_M13R0497M.zip

Phiên bản

 • M13.R.0497

Kích thước

 • 109.0MB

Ngày phát hành

 • 2013-10-24

Yêu cầu hệ thống

 • Mac OS
 • OS X

Cài đặt

Chi tiết

Tải về Firmware và tạo đĩa nâng cấp:

Nếu bạn không thể kết nối dàn máy BDP-S790 với Internet, hãy sử dụng phương pháp nâng cấp bằng đĩa.
Những lưu ý quan trọng

 • Nếu bạn chưa thực hiện, hãy kiểm tra phiên bản firmware hiện tại để xem có cần nâng cấp firmware cho dàn máy Blu-ray Disc/ DVD không.
 • CẢNH BÁO!! Vui lòng thực hiện cẩn thận theo hướng dẫn nâng cấp. Việc không tuân theo hướng dẫn có thể làm gián đoạn quá trình nâng cấp và có thể gây lỗi cho dàn máy Blu-ray Disc /DVD hoặc cần phải sửa chữa dàn máy.
 • CẢNH BÁO!! Không tắt hoặc ngắt điện dàn máy Blu-ray Disc/ DVD. Mất điện trong khi cài đặt phần nâng cấp firmware có thể làm hư dàn máy Blu-ray Disc/ DVD hoặc cần phải sửa chữa dàn máy.
 • Sử dụng đĩa CD-R trắng để ghi phần nâng cấp firmware. Dàn máy có thể không đọc được đĩa bị dơ hoặc đĩa bị trầy.
  Lưu ý: Chúng tôi khuyến nghị bạn sử dụng đĩa CD-R. Không sử dụng đĩa CD-RW.
 • Hệ điều hành đề nghị cho máy tính tải về phần nâng cấp firmware:
  Macintosh® OS version 10.7, version 10.6 and version 10.5
 • Một ổ đĩa có khả năng ghi đĩa CD, và một đĩa CD-R trắng được yêu cầu để tạo đĩa nâng cấp.
 • Sau khi tạo đĩa,vui lòng xem mục Hướng dẫn nâng cấp bằng đĩa để biết thêm thông tin.
 • Để thực hiện nâng cấp firmware, dàn máy cần được kết nối với TV tương thích.
 • Chúng tôi khuyến nghị bạn nên in những hướng dẫn này ra để làm tài liệu tham khảo trong khi cài đặt.

Hướng dẫn tải về và tạo đĩa

 1. Tải về tập tin UPDATA_M13R0497M.zip vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
 2. Nhấp đôi chuột vào tập tin UPDATA_M13R0497M.zip để giải nén
 3. Tập tin giải nén là UPDATA_M13R0497.ISO
  a. Nhấp chuột phải vào tập tin UPDATA_M13R0491.ISO và chọn Get Info.
  b. Tại màn hình UPDATA_M13R0497.ISOxác nhận thông tin kích thước là 112 MB (117,542,912 bytes).
  c. Đóng màn hình Get Info.
 4. Tạo đĩa cập nhật firmware.


Hướng dẫn nâng cấp bằng đĩa 

Dưới đây là hướng dẫn cách cài đặt nâng cấp firmware bằng đĩa.

Hướng dẫn nâng cấp firmware

CẢNH BÁO!! Không tắt hoặc ngắt điện đầu máy. Làm vậy có thể làm hư đầu máy hoặc phải sửa chữa.
CẢNH BÁO!! Không nhấn bất kỳ nút nào, ngoại trừ theo hướng dẫn, cho đến khi nâng cấp thành công. Làm vậy có thể làm hư đầu máy hoặc phải sửa chữa.
Lưu ý: Quá trình nâng cấp firmware thường tốn ít nhất khoảng 30 phút.


 1. Bật TV và đảm bảo rằng đầu Blu-ray được kết nối đúng đầu vào.
 2. Kết nối cổng "LAN(100)" trên đầu Blu-ray với Internet bằng cáp Ethernet.
 3. Đưa đĩa nâng cấp vào đầu máy, và đóng khay đĩa lại.
 4. Sau khi đưa đĩa vào, Thông báo "Perform version update?" hiển thị trên TV.
 5. Sử dụng điều khiển từ xa để chọn "OK" và sau đó nhấn nút ENTER.
 6. Quá trình bắt đầu và màn hình tiến độ hiển thị trên TV.
 7. Trong quá trình cập nhật thông báo */9 hiển thị trên màn hình TV
  Lưu ý: ""*"" thay đổi từ ""0"" tới ""9,"" để thấy tiến độ nâng cấp.
 8. Đầu đĩa Blu-ray sẽ tự khởi động lại khi nó được hoàn thành và phần thứ hai của bản cập nhật sẽ bắt đầu.
 9. Việc cập nhật phần mềm bắt đầu và tiến độ nâng cấp được hiển thị trên TV.
 10. Trong khi tải về thông báo " */9" hiển thị trên TV và UP*/9 hiển thị trên máy.
  Lưu ý: * thay đổi từ 0 tới 9, thông báo tiến trình cập nhật.
 11. Việc nâng cấp firmware thành công khi "DONE" hiển thị trên màn hình.
  CẢNH BÁO!! Không tắt hoặc ngắt điện đầu Blu-ray. Mất điện trong khi cài đặt phần nâng cấp firmware có thể làm hư đầu Blu-ray hoặc cần phải sửa chữa đầu máy.
 12. Lấy đĩa ra khỏi máy
 13. Mở đầu đĩa Blu-ray
 14. Kiểm tra phiên bản firmware để xác nhận rằng việc nâng cấp đã được cài đặt thành công.
  Lưu ý: Nếu 4 số cuối của phiên bản là 0497, việc nâng cấp firmware thành công.

Nếu đĩa nâng cấp không được đẩy ra
Nếu đĩa nâng cấp không được đẩy ra mặc dù đã hoàn tất cập nhật, vui lòng thực hiện các bước sau:

 1. Tắt đầu Blu-ray, và ngắt nguồn điện.
 2. Kết nối lại nguồn điện đồng thời giữ nút ""Open/Close"" trên đầu máy.
  Lưu ý: Nhấn nút ""Open/Close"" trên điều khiển từ xa sẽ không hoạt động. Cần phải bấm nút ""Open/Close"" trên đầu đĩa Blu-ray.
 3. Tiếp tục bấm nút ""Open/Close"" cho đến khi khay đĩa được mở ra.
 4. Lấy đĩa ra.
   

Câu hỏi thường gặp về nâng cấp Firmware bằng Đĩa 

 1. "UP NG" hiển thị trên màn hình phía trước.
  1. Kiểm tra đĩa cập nhật và cho đĩa vào máy.
  2. Chọn Retry.
  3. Nếu hiện tượng trên vẫn còn sau khi thử lại, lấy đĩa ra khỏi máy vào xóa tập tin cập nhật trên máy tính.
  4. Tải lại phần mềm cập nhật và tạo đĩa cập nhật mới.
  5. Cho đĩa cập nhật vào tại màn hình update failed.
  6. Nếu hiện tượng trên vẫn còn, vui lòng liên hệ Sony.
 2. Nguồn bị tắt trong quá trình nâng cấp
  Mở máy lại và quá trình nâng cấp sẽ tự động khởi động lại
 3. Không thể giải nén tập tin UPDATA_M13R0497M.ZIP  được tải về từ trang web.
  Việc tải về có thể đã thất bại. Xóa tập tin tải về và thực hiện các bước trong mục Tải về và tạo đĩa cập nhật để tạo đĩa nâng cấp mới
 4. Quá trình nâng cấp firmware không hoàn tất, sau khi chạy hơn 30 phút.
  Vui lòng liên hệ Sony.