Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • PHA-2
 • PHA-3
 • MDR-1ADAC

Thông tin bản tải xuống này

Yêu cầu hệ thống máy tính

Hệ điều hành

 • Windows 8.1 / Windows 8.1 Pro
 • Windows 8 / Windows 8 Pro
 • Windows 7 (32 bit/64 bit)
  - Starter(với Service Pack1 hoặc sau đó)
  - Home Basic(với Service Pack1 hoặc sau đó)
  - Home Premium(với Service Pack1 hoặc sau đó)
  - Professional(với Service Pack1 hoặc sau đó)
  - Ultimate(với Service Pack1 hoặc sau đó)
 • Windows Vista (SP2, 32 bit/64 bit)
  - Home Basic(với Service Pack2 hoặc sau đó)
  - Home Premium(với Service Pack2 hoặc sau đó)
  - Business(với Service Pack2 hoặc sau đó)
  - Ultimate(với Service Pack2 hoặc sau đó)

Hệ thống lưu trữ:100 MB hoặc nhiều dung lượng trống có sẵn hơn

Lưu ý:

 • Các hệ điều hành trên phải được nhà máy cài đăt trên máy tính của bạn.
 • Hoạt động không được đảm bảo nếu máy tính được nâng cấp.
 • Vui lòng đăng nhập với tài khoản quản trị.

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Driver_X_v2.23.2.exe

Phiên bản

 • 2.23.2

Kích thước

 • 2.22MB

Ngày phát hành

 • 2016-10-12

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 7
 • Windows 8
 • Windows 8 32bit
 • Windows 8 64bit
 • Windows Vista

Cài đặt

Chi tiết

Sau khi tải driver về, cài đặt driver theo quy trình sau đây. Trong khi cài đặt tập tin này, đảm bảo bạn đã đăng nhập với Tài khoản quản trị. Hãy tham khảo sách hướng dẫn của máy tính để biết cách đăng nhập với Tài khoản quản trị.

 1. Không kết nối PHA-2A / PHA-2 / PHA-3 / MDR-1ADAC với máy tính trước khi cài đặt driver.
 2. Lưu tất cả công việc và đóng tất cả chương trình khác lại.
 3. Nhấp đúp chuột vào Driver_X_v2.23.2.exe đã được tải về.
 4. Thực hiện theo các hướng dẫn cài đặt trên màn hình cài đặt để cài đặt.
 5. Sony PHA-2A / PHA-2 / PHA-3 / MDR-1ADAC sẽ được máy tính nhận diện sau khi cài đặt.