Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • ICD-U70
 • ICD-SX68
 • ICD-P620
 • ICD-P630F
 • ICD-P530F
 • ICD-P520
 • ICD-U60
 • ICD-BM1
 • ICD-U50
 • ICD-SX67
 • ICD-SX78
 • ICD-SX57
 • ICD-BM1DR9
 • ICD-SX67DR9
 • ICD-SX77
 • ICD-SX88

Thông tin bản tải xuống này

Phần mềm Sony Player Plug-in Version 2.0.01 for Windows Media Player có thể phát lại những tập tin tiếng được nén (những tập tin dvf/msv) mà đã được ghi bởi máy ghi âm IC với Windows Media Player (Version 6.4 hoặc cao hơn).

Sau đây là những yêu cầu tối thiểu để sử dụng phần mềm.

- Tương thích những hệ điều hành Microsoft (được cài đặt trước):

 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows XP Media Center Edition 2005 Service Pack 2 or higher
 • Windows XP Media Center Edition 2004 Service Pack 2 hoặc cao hơn
 • Windows XP Media Center Edition Service Pack 2 hoặc cao hơn
 • Windows XP Professional Service Pack 2 hoặc cao hơn
 • Windows XP Home Edition Service Pack 2 hoặc cao hơn
 • Windows 2000 Professional Service Pack 4 hoặc cao hơn

*Những phiên bản 64 bit của hệ điều hành không được hỗ trợ.
- IBM PC/AT hoặc tương thích (Chương trình này không tương thích với Macintosh.)
 
- CPU: 266MHz Pentium® II processor hoặc cao hơn (Đối với Windows Vista, 800MHz Pentium III hoặc cao hơn)

- RAM: 128MB hoặc hơn (Đối với Windows Vista, 512MB hoặc hơn)

- Dung lượng ổ cứng trống: 5MB hoặc hơn phụ thuộc vào kích thước và số của những tập tin âm thanh được lưu.

- Board âm thanh: Những board âm thanh tương thích với bất kì những hệ điều hành được hỗ trợ:

- Màn hình: High color (16 bit) hoặc hơn và 800 x 480 pixel hoặc hơn

- Windows Media Player: Ver.6.4 hoặc cao hơn (Máy tính phải phù hợp với những yêu cầu dành cho Windows Media Player)

Lưu ý: Phần mềm này không được hỗ trợ in môi trường sau.

 • Hệ điều hành khác hơn những hệ điều hành được đề cập ra ở trên.
 • Một môi trường mà được nâng cấp của hệ điều hành gốc được cài bởi nhà sản xuất.
 • Môi trường multi-boot.
 • Môi trường multi-monitor.

Dành cho tiếng Anh
File Name: PlayerPlugin2Setup_EN.EXE
Download size: 2,007 KB

Updated on: 20th February 2008

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Sony Player Plug-in Version 2.0.01 Download Procedures for Windows Media Player (Tiếng Anh)

Phiên bản

 • 2.0.01

Kích thước

 • 1.95MB

Ngày phát hành

 • 2008-02-20

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 2000
 • Windows XP
 • Windows Vista

Cài đặt

Chi tiết

Những qui trình download

 1. Trước khi download, đóng tất những chương trình mà hiện đang được mở.
 2. Tạo một thư mục mới SonyTemp trong ổ C: .
 3. Download tập tinPlayerPlugin2Setup_EN.EXE (2,007 KB) vào trong thư mục đã được tạo ở bước 2.
 4. Sau khi download được hoàn tất, chọn Views > Details trong Explorer để kiểm tra kích thước tập tin.
  Nếu kích thước tập tin không giống như kích thước tập tin được trình bày ở trên, download tập tin lại.

Qui trình cài đặt

 1. Đóng tất cả những chương trình mà hiện đang được mở.
 2. Click vàoStart và chọn Run.
 3. Trong hộp Run, loại C:\SonyTemp\PlayerPlugin2Setup_EN.EXE và click OK để bắt đầu sự cài đặt.
 4. Theo những nhắc nhở trên màn hình để hoàn tất việc cài đặt.
 5. Khởi động lại máy tính sau khi hoàn tất việc cài đặt.

Làm thế nào để sử dụng Sony Player Plug-in Version 2.0.01 for Windows Media Player

 1. Chọn tập tin DVF hoặc  MSV và double-click vào nó.
 2. Chương trình Windows Media Player mở và bắt đầu phát lại.
  Lưu ý: Những tập tin DVF or MSV còn có thể được mở từ chương trình Windows Media Player của nó.