Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
  • SSE-BTR1

Thông tin bản tải xuống này

Vui lòng truy cập Trang web hỗ trợ toàn cầu Smart B-Trainer để tải về firmware mới nhất.

Thông tin tập tin

Ngày phát hành

  • 2015-07-02

Yêu cầu hệ thống

  • System OS