Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • MHS-FS2
 • MHS-TS20K
 • MHS-FS3
 • MHS-FS2K
 • MHS-FS3K
 • MHS-FS1
 • MHS-TS20
 • MHS-FS1K

Thông tin bản tải xuống này

Dành cho những người dùng phần mềm Bloggie, chúng tôi đã cung cấp chương trình cập nhật mới nhất(Phiên bản 1.3(3.3.1.73)  dành cho Windows/Phiên bản 1.3(3.3.1.74) dành cho Mac OS)

Phiên bản áp dụng :

 • Dành cho Windows: Phiên bản.1.0 (3.0.0.217) - Phiên bản.1.3 (3.3.1.65)
 • Dành cho Mac OS: Phiên bản.1.2 (3.2.0.64b) - Phiên bản.1.3 (3.3.1.57)

 Các hệ điều hành hỗ trợ phần mềm  Bloggie

Với Windows

 • Windows XP (SP3) (chỉ phiên bản 32-bit )
 • Windows Vista (SP2)
 • Windows 7

Với Mac OS

 • Mac OS X v10.5 - 10.6

* Để biết chi tiết các hệ điều hành và yêu cầu hệ thống của phần mềm Bloggie. vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng được cung cấp

Sự cải thiện


Các triệu chứng phần mềm Bloggie vẫn đang tải sau khi mở và không hiển thị thumbnails những trường hợp này đã được sữa chữa.

 • Đối với máy tính Windows :
   Khi tên người dùng máy tính đã bao gồm một multi-byte ký tự
 • Đối với máy Mac OS :
   Khi tên đường dẫn của những thư mục có  hình ảnh được lưu trữ đã bao gồm một multi-byte ký tự

Cách cập nhật

 1. Chạy phần mềm Bloggie.
 2. Khi tin nhắn nhắc nhở người dùng tải về phiên bản mới bật lên,chọn Yes hoặc OK để tải về. Sau khi đã tải về xong, thực hiện theo các chỉ dẫn trên màn hình để cập nhật phần mềm

Cách kiểm tra phiên bản sau khi cập nhật

 1. Chạy phần mềm Bloggie
 2. Với  Windows :
  Nhấp phải bất cứ nơi nào trên hàng đầu khung cửa sổ, chọn About Bloggie Software, và xác nhận phiên bản hiện ra là “1.3 (3.3.1.73)” trên cửa sổ hiển thị

    Với Mac OS:
    Nhấp vào trình đơn Bloggie Software, chọn About Bloggie Software, và xác nhận phiên bản hiện ra là “1.3 (3.3.1.73)” trên cửa sổ hiển thị


 

Thông tin tập tin

Ngày phát hành

 • 2011-07-29

Yêu cầu hệ thống

 • Mac OS;Windows 7;Windows XP;Windows Vista