Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • x-Pict Story dành cho Memory Card (tiếng Anh)

Phiên bản

 • 1

Kích thước

 • 40.3MB

Ngày phát hành

 • 2010-05-18

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 7
 • Windows Vista
 • Windows XP

Cài đặt

Chi tiết

Quy trình Tải về và Cài đặt

 1. Quá trình tải về phần mềm yêu cầu sự xác thực của số sơ-ri được liệt kê trên thiết bị Memory Card. Vui lòng có sẵn thiết bị Thẻ nhớ.
 2. Đảm bảo không có chương trình nào khác can thiệp trong khi cài đặt, lưu tất cả công việc và đóng tất cả chương trình khác. Taskbar (thanh tác vụ) nên đóng toàn bộ ứng dụng trước khi xử lý.
 3. Nhấp nút Download.
 4. Tại mục Login (đăng nhập) cho việc tải về "x-Pict Story for Memory Card", nhập các trường Model Name (Tên loại máy) và số lot.
  Lưu ý: phần Model Name có hai trường phân cách bởi dấu gạch giữa. VD. SF-2N1
  Nhấp nút NEXT để xác thực thông tin thiết bị.
 5. Tại trang "x-Pict Story for Memory Card", nhấp nút OK.
 6. Tại cửa sổ "File Download" nhấp nút Save để tải về tập tin xPSMC_setup.exe về thư mục tạm thời hoặc thư mục tải về (vui lòng ghi chú cho việc tham khảo lần sau).
 7. Vào thư mục chứa tập tin được tải về và nhấp đúp tập tin xPSMC_setup.exe để cài đặt.
 8. Tại màn hình "Welcome to the InstallShield Wizard for x-Pict Story for Memory Card", nhấp nút Next để tiếp tục.
 9. Tại hộp thoại "License Agreement", đọc điều khoản, sau đó, nếu đồng ý, nhấp nút Yes để tiếp tục cài đặt.
 10. Tại màn hình "InstallShield Wizard Complete", nhấp nút Finish.
 11. Việc cài đặt phần mềm "x-Pict Story for Memory Card" hoàn tất.

Thông báo quan trọng:

 • "x-Pict Story for Memory Card" có thể hoạt động không đúng nếu video card của bạn không chứa đủ bộ nhớ  video.
 • Không chạy phần mềm khác khi đang phát video bằng "x-Pict Story for Memory Card."
 • Không xoá bất kỳ hình ảnh hoặc âm nhạc nào sử dụng x-Pict Story trong khi đang lưu phim như một tập tin.
 • Khuyến nghị sử dụng "x-Pict Story for Memory Card" với máy tính có cài đặt sẵn loa hoặc loa ngoài hoặc tai nghe kết nối.
 • Các chức năng Suspend, sleep, và standby thiết lập trên timer của máy tính nên tắt trong khi đang chạy "x-Pict Story for Memory Card".
 • "x-Pict Story for Memory Card" không thể dùng các hình ảnh lưu trên file server được kết nối với mạng dạng tài nguyên cho x-Pict Story. Sao chép các hình ảnh bạn muốn sử dụng về máy tính của bạn.


Các câu hỏi thường gặp (FAQs) về x-Pict Story TM dành cho Memory Card

Làm thế nào để khởi động x-Pict Story for Memory Card?

 • Nhấp vào [Start] - [All Programs] - [x-Pict Story for Memory Card] - [ x-Pict Story for Memory Card].
 • Nếu biểu tượng "x-Pict Story for Memory Card" hiển thị trên desktop Windows của bạn, đơn giản chỉ cần nhấp đúp vào biểu tượng.

Hỗ trợ định dạng tập tin nào? 

 • Phần mềm này hỗ trợ các định dạng tập tin sau;
  Hình ảnh: định dạng JPEG (đuôi mở rộng: .jpeg, .jpg, .jpe, .jfif).
  Âm nhạc: định dạng MP3 (đuôi mở rộng: .mp3)

x-Pict Story for Memory Card (Hàn Quốc)

Vui lòng tham khảo hướng dẫn tải về và cài đặt bên trên.

x-Pict Story for Memory Card (Tiếng Hoa giản thể)

Vui lòng tham khảo hướng dẫn tải về và cài đặt bên trên.

x-Pict Story for Memory Card (Tiếng Hoa truyền thống)

Vui lòng tham khảo hướng dẫn tải về và cài đặt bên trên.