Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • USM8GN
 • USM16GN
 • USM4GN

Thông tin bản tải xuống này

Phầm mềm định dạng được dùng để định dạng lại Micro Vault khi Micro Vault không hoạt động đúng.

Lưu ý: Việc định dạng sẽ xoá toàn bộ dữ liệu trong Micro Vault. Vui lòng thực hiện backup dữ liệu trước khi bắt đầu quá trình định dạng.

Tải về sẵn có:

Tên tập tin: I_Formatter10371.exe
Kích thước: 375 KB
Cập nhật: 7th December 2009

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Phần mềm định dạng Micro Vault (N Series)

Kích thước

 • 0.36MB

Ngày phát hành

 • 2009-12-09

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 7
 • Windows Vista
 • Windows XP

Cài đặt

Chi tiết

Lưu ý dành cho người dùng Windows 7 / Windows Vista
-- Khi định dạng Micro Vault cho Windows 7 / Windows Vista --

 1. Vui lòng đóng toàn bộ các ứng dụng và Explorer trước khi định dạng Mircro Vault.
   
 2. Vui lòng sử dụng phần mềm định dạng cho việc cập nhật.
   
 3. Vui lòng thử định dạng 2 hoặc 3 lần, trong trường hợp một phần các tập tin vẫn còn trong đĩa USB Micro Vault sau khi định dạng, trong trường hợp dung lượng là 0 byte, hoặc trong trường hợp định dạng dường như không hoàn tất đúng. Nếu không, vui lòng thử định dạng với Hệ điều hành khác Windows 7 / Windows Vista.