Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • USM16GLX
 • USM16GL
 • USM8GLX
 • USM2GLX
 • USM8GL
 • USM4GLX
 • USM2GL
 • USM4GL

Thông tin bản tải xuống này

Nếu không sử dụng thiết bị Micro Vault, người dùng có thể giải nén các tập tin và thư mục được nén lại bằng Micro Vault Virtual Expander bằng cách tải về ứng dụng Decompression.

Tải về:
Tên tập tin: Decompression_v26.exe
Kích thước: 373 KB
Cập nhật: ngày 7 tháng 12 năm 2009

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Phần mềm Micro Vault Decompression

Kích thước

 • 0.36MB

Ngày phát hành

 • 2009-12-09

Yêu cầu hệ thống

 • Windows XP
 • Windows Vista
 • Windows 7

Cài đặt

Chi tiết

Quy trình tải về
1. Tạo thư mục lưu trữ tập tin tải về.
2. Lưu tập tin tải về (Decompression_v26.exe) trong thư mục này.
3. Khi tải về hoàn tất, sử dụng Windows Explorer để xem thư mục chứa tập tin được lưu. Nhấp View và nhấp Details.
Nếu kích thước giống với kích thước tải về 373KB, việc tải về thành công. Nếu khác, hãy xóa tập tin và tải lại.
 Quy trình cài đặt
1. Cắm MicroVault vào máy tính.2. Sao chép Decompression_v26.exe vào MicroVault.Lưu ý:- Kéo và thả tập tin nén từ Micro Vault sẽ tự động giải nén tập tin.- Người dùng có thể nhấp đúp vào biểu tượng Decompression_v26.exe để mở tập tin Virtual Expander.