Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • DCR-SR100E
 • DCR-SR80
 • DCR-SR60E
 • DCR-SR40E
 • DCR-SR60
 • DCR-SR40
 • DCR-SR80E
 • DCR-SR100

Thông tin bản tải xuống này

iện ích này cập nhật PIXELA® ImageMixer TM cho phần mềm máy quay phim HDD và cung cấp những lợi ích sau:

1.  Dành cho phiên bản kèm theo DCR-SR100/SR100E

Hỗ trợ phát lại liên tục (seamless playback) đĩa DVD được tạo:
Lựa chọn Seamless playback sẽ được thêm vào trong One Touch DVD Burn và ImageMixer 3 DVD Authoring. Bằng cách thiết lập lựa chọn này, bạn có thể tạo đĩa DVD phát lại liên tục mà không cần dừng giữa các cảnh. (*1)(*2)

Thay đổi số lượng tối đa của các tập tin phim và cấu trúc menu DVD trong One Touch DVD Burn:
  - Số lượng tối đa của các tập tin phim lưu trên một đĩa DVD sẽ được tăng từ 98 lên 9,702. (*3)
  - Menu DVD hiển thị trước tất cả các tập tin phim như hình nhỏ sẽ được thay đổi, và các tập tin phim có cùng ngày quay sẽ được đặt chung với nhau trong một hình nhỏ. (*4)

Khi bạn chọn một hình nhỏ trong menu DVD, danh sách hình nhỏ các tập tin phim đã quay theo ngày tháng sẽ được hiển thị.


2.  Dành cho phiên bản kèm theo DCR-SR40/SR40E/SR60/SR60E/SR80/SR80E

Hỗ trợ phát lại liên tục đĩa DVD được tạo:
Lựa chọn Seamless playback sẽ được thêm vào trong ImageMixer 3 DVD Authoring. Bằng cách thiết lập lựa chọn này, bạn có thể tạo đĩa DVD phát lại liên tục mà không cần dừng giữa các cảnh. (*1)

Lưu ý:

(*1) Nếu bạn thiết lập lựa chọn Seamless playback, sẽ tốn thời gian lâu hơn đề tạo một đĩa DVD.
(*2) Việc phát lại có thể dừng một lúc giữa các cảnh với ngày quay khác nhau.
(*3) Bạn không thể lưu với số lượng tối đa các tập tin phim phụ thuộc vào điều kiện quay.
(*4) Các tập tin phim có cùng ngày quay có thể được chia thành các hình nhỏ khác nhau phụ thuộc vào điều kiện quay.

Tải về
Tên tập tin: IM3_HDDcam.exe
Kích thước: 32,600,454 Byte

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Cập nhật PIXELA® ImageMixer™ cho máy quay phim HDD

Kích thước

 • 31.8MB

Ngày phát hành

 • 2010-06-30

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 2000
 • Windows XP

Tải xuống

Lưu ý:

 • Trong khi cài đặt tập tin này, đảm bảo rằng bạn đăng nhập với tài khoản Administrator (người quản trị) hay có quyền quản trị.
 • Để đảm bảo không có chương trình khác cản trở việc cài đặt, hãy lưu tất cả công việc và đóng tất cả các chương trình khác. Thanh Taskbar không nên có ứng dụng nào trước khi thực hiện.

Thông tin thêm:

 • Để tạo đĩa DVD phát lại liên tục bằng ImageMixer 3 DVD Authoring, hãy tham khảo tài liệu này.

 

Cài đặt

Chi tiết

 1. Vào trang web PIXELLA® ImageMixer™ cho máy quay phim HDD bằng liên kết ở trên.
 2. Thực hiện theo hướng dẫn để tải về phần cập nhật phần mềm ImageMixercho máy quay phim HDD.