CHỜ - Đọc phần Tập tin bắt buộc trước khi tải xuống tập tin này.

Tải xuống bắt buộc

Trừ khi được thông báo khác, phải cài đặt tập tin được liệt kê dưới đây TRƯỚC Cập nhật Firmware cho ILCE-7S ( Mac) để tập tin hoạt động đúng cách. Nếu có nhiều tập tin bắt buộc được liệt kê, hãy cài đặt chúng theo thứ tự trình bày trên trang này.

Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • ILCE-7S

Thông tin bản tải xuống này

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến các sản phẩm của Sony.
Sony cung cấp bản cập nhật phần mềm hệ thống dành cho máy chụp ảnh kỹ thuật số ống kính rời ILCE-7S.

Cải tiến:
Tối ưu hóa hiệu suất cho SEL70200GM

Các lợi ích được cung cấp từ bản cập nhật trước bao gồm:

 • Bản cập nhật phần mềm hệ thống để tối ưu hóa hiệu suất ống kính mới. (Áp dụng cho ống kính được phát hành sau tháng 3 năm 2016)
 • Thời gian khởi động được rút ngắn.

Trang này cung cấp hướng dẫn về việc làm thế nào để cập nhật phần mềm hệ thống cho máy ảnh ILCE-7S lên phiên bản 3.20.
Thực hiện theo các hướng dẫn dưới đây để kiểm tra phiên bản phần mềm hệ thống. Nếu phiên bản phần mềm hệ thống là phiên bản 3.20, không cần thiết cập nhật.

Hướng dẫn kiểm tra phiên bản phần mềm hệ thống

 1. Chọn Menu > Setup > 6 > Version trên máy ảnh.
 2. Phiên bản phần mềm hệ thống được hiển thị. Nếu phiên bản phần mềm hệ thống máy ảnh của bạn đã là phiên bản 3.20 (Version 3.20), cập nhật này không cần thiết.

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Update_ILCE7SV320.dmg

Phiên bản

 • 3.20

Kích thước

 • 216.7MB

Ngày phát hành

 • 2016-07-26

Yêu cầu hệ thống

 • OS X
 • macOS Sierra

Tải xuống

Chuẩn bị cho cập nhật phần mềm hệ thống

Yêu cầu hệ thống với máy tính

 • Các hệ điều hành hỗ trợ
  • Mac OS X v.10.10 - 10.11 / macOS 10.12-10.13*

   *Quan trọng:
   Đối với macOS 10.13, hãy đảm bảo "DriverLoader_1013" đã được cài đặt trước khi cập nhật phần mềm.

 • Yêu cầu hệ thống khác
  • CPU: Intel processor (Bộ xử lý Core Solo và Core Duo không còn được hỗ trợ.)
  • Hard disk space: 300MB hoặc hơn
  • RAM: 512MB hoặc hơn

Các yêu cầu khác

 • Nguồn điện cho máy ảnh
  Pin sạc NP-FW50 đã được sạc đầy hoặc bộ chuyển đổi nguồn AC-PW20 (bán riêng).

  Lưu ý: Việc nâng cấp có thể được thực hiện chỉ khi mức pin còn lại là (ba vạch) hoặc hơn. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng pin sạc đầy hoặc bộ sạc AC-PW20 (bán riêng).

 • Cáp USB hỗ trợ đi kèm theo máy ảnh

  Lưu ý: Chức năng cập nhật không được bảo đảm với bất kỳ cáp USB nào khác.

 

Cài đặt

Chi tiết

Lưu ý quan trọng:

 • Hãy đóng tất cả các phần mềm ứng dụng khác trước khi nâng cấp phần mềm hệ thống.
 • Vui lòng không chọn "about This Firmware Updater" từ menu Firmware Updater Menu đạc biệt trong khi đang cập nhật vì nó được báo cáo có thể đụng cập nhật phần mềm này.
 • Khi thực hiện cập nhật phần mềm hệ thống, hãy sử dụng pin sạc NP-FW50 đã sạc đầy bộ hoặc bộ chuyển đổi nguồn AC-PW20 (bán riêng).
 • Không tháo pin hoặc bộ chuyển đổi nguồn AC trong khi cập nhật; nếu không, máy ảnh có thể không hoạt động được vì nguồn điện bị tắt đột ngột.
 • Không được kết nối với máy khác ngoại trừ máy tính của bạn.
 • Ngăn chặn máy tính của bạn khỏi chế độ ngủ trước.
 1. Tải về tập tin cập nhật
  Tải tập tin về máy tính của bạn. Lưu tập tin tải về vào Desktop trên máy tính của bạn (đề nghị).

 2. Bắt đầu cập nhật phần mềm hệ thống
  1. Nhấp đúp chuột vào tâp tin Update_ILCE7SV320.dmg để khởi chạy Firmware Updater.
   Không kết nối máy ảnh vào thời điểm này.
  2. Nhấp đúp chuột vào biểu tượng Update_ILCE7SV320 xuất hiện trên Desktop.
  3. Nhấp đúp chuột vào biểu tượng Firmware Updater.
  4. Để tải một phần mở rộng kernel, thông báo nhắc bạn để cho phép các ứng dụng để thực hiện thay đổi. Nhập mật khẩu cho tài khoản quản trị.
  5. Bắt đầu Cập nhật Firmware.

 3. Kiểm tra chế độ kết nối USB
  1. Bật máy ảnh.
  2. Theo các hướng dẫn Cập nhật phần mềm hệ thống, chọn Menu > Setup > 4 > USB Connection trên máy ảnh, và kiểm tra xem Mass Storage đã được chọn. Nếu một chế độ khác so với Mass Storage được chọn, chọn MassStorage.

 4. Kết nối máy ảnh và máy tính
  Tháo thẻ nhớ ra khỏi máy ảnh trước.
  1. Kết nối máy ảnh với máy tính bằng cáp USB kèm theo. Nếu màn hình LCD của máy ảnh không tắt, vui lòng thử các phương pháp sau đây.

   • Ngắt kết nối cáp USB và kết nối nó một lần nữa.
   • Nếu máy tính có nhiều thiết bị đầu cuối USB, hãy thử với các thiết bị đầu cuối khác.

  2. Lưu ý: Khi máy ảnh kết nối với máy tính, màn hình LCD của máy ảnh tắt. Vui lòng thực hiện bước tiếp theo.

  3. Nhấn Next trên Firmware Updater. Màn hình sau đây xuất hiện trên Firmware Updater.


   Và màn hình sau đây xuất hiện trên màn hình LCD của máy ảnh.


   Lưu ý: Từ lúc này, không tắt nguồn máy ảnh cho đến khi cập nhật phần mềm hệ thống hoàn tất.

 5. Kiểm tra nếu được yêu cầu cập nhật
  1. Sau khi xác nhận màn hình của LCD trên máy ảnh, nhấp Next. Phiên bản hiện tại và phiên bản sau hiển thị góc dưới bên trái màn hình.

   Yêu cầu nâng cấp


   Lưu ý: Nếu màn hình dưới đây xuất hiện, không cần nâng cấp. Theo thông báo, ngắt kết nối USB và nhấn Finish. Tắt máy ảnh, tháo pin hoặc bộ chuyển đổi nguồn AC, lắp lại pin hoặc kết nối bộchuyển đổi nguồn AC, sau đó sau đó bật máy lại.

   Không cần nâng cấp

  2. Sau khi xác nhận Phiên bản hiện tại (Current version) là Ver. 3.10 hoặc trước đó, nhấn Next.

 6. Thiết lập lại máy ảnh
  1. Màn hình sau đây xuất hiện.

  2. Nhấn vào trung tâm của bánh xe điều khiển để xác nhận.   Lưu ý: Màn hình tắt khi nhấn vào trung tâm của bánh xe điều khiển. Vui lòng thực hiện bước tiếp theo.

  3. Nhấn Next trên Firmware Updater.

 7. Bắt đầu cập nhật
  1. Sau khi thiết lập lại, xác nhận kết nối máy ảnh, và màn hình sau đây xuất hiện.
  2. Nhấn Run để bắt đầu cập nhật. Thanh tiến trình hiển thị trong khi đang cập nhật (khoảng 15 phút).

  Lưu ý: Không được tắt máy ảnh hoặc ngắt kết nối cáp USB khi cập nhật.

 8. Hoàn thành việc cập nhật
  1. Khi cập nhật hoàn tất, máy ảnh sẽ tự động khởi động lại. Hãy chắc chắn rằng máy ảnh được bật và chờ đợi cho đến khi màn hình LCD xuất hiện một lần nữa. Nhấn Finish khi màn hình LCD xuất hiện vàngắt kết nối cáp USB.


   Lưu ý: Máy ảnh tự động khởi động lại, một màn hình phục hồi có thể được hiển thị.


   Trong khi nó được hiển thị, xin vui lòng không ngắt kết nối cáp USB. Và sau khi kết thúc quá trình phục hồi, máy ảnh có thể tự động tắt. Nhưng cập nhật hoàn tất.

  2. Ngắt kết nối cáp USB.

 9. Kiểm tra phiên bản phần mềm hệ thống
  Thực hiện theo các hướng dẫn để xác nhận các phiên bản phần mềm hệ thống là Ver. 3.20.

  1. Chọn Menu > Setup > 6 > Version trên máy ảnh.
  2. Phiên bản phần mềm hệ thống hiển thị.