Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • HDR-AZ1VW
 • HDR-AZ1
 • RM-LVR2V
 • RM-LVR2
 • HDR-AZ1VR
 • HDR-AZ1VB

Thông tin bản tải xuống này

Cảm ơn bạn đã dành sự quan tâm đến sản phẩm Sony
Sony cung cấp cập nhật phần mềm hệ thống cho Live-View Remote RM-LVR2.

Dòng máy áp dụng
Live-View Remote RM-LVR2V
(Được cung cấp với chuỗi dòng máy HDR-AZ1)

Phiên bản phần mềm hệ thống áp dụng
Cập nhật này chỉ áp dụng cho sản phẩm có phiên bản phần mềm hệ thống “Ver. 1.00”.

Các nội dung cập nhật

 1. Chế độ “Loop recording” đã được thêm vào để cài đặt chế độ chụp
 2. Các tính năng dưới đây được thêm vào để cài đặt máy ảnh
  - Cài đặt cân bằng trắng
  - Cài đặt chuyển đổi AE
  - Cài đặt ghi âm âm thanh
  - Cài đặt giảm tiếng ồn
  - Cài đặt khoảng Loop recording
 3. Cài đặt chất lượng ảnh được thêm vào
 4. Cài đặt định dạng phim được thêm vào
 5. Cài đặt ngày & thời gian/khu vực/... được thay đổi
 6. Cài đặt của từng khu vực được thay đổi

Các lưu ý:

*1:Chỉ có sẵn với máy ảnh tương thích.
(FDR-X1000V, HDR-AS200V 6/03/2015)

*2: Chỉ có sẵn với máy ảnh tương thích.
(FDR-X1000V 6/03/2015)

Hướng dẫn sử dụng cập nhật phần mềm:

Yêu cầu hệ thống cho máy tính

Hỗ trợ hệ điều hành(OS)
- Windows 8.1
- Windows 8
- Windows 7 SP1
- Windows Vista SP2 (Phiên bản Starter được hỗ trợ)

Yêu cầu hệ thống khác
- Dung lượng đĩa cứng: 200MB hoặc nhiều hơn
- RAM: 512MB hoặc nhiều hơn

Lưu ý: Hãy đóng tất cả các phần mềm ứng dụng trước khi cập nhật phần mềm hệ thống và ngăn máy tính của bạn đi vào chế độ ngủ 

Các mục khác

 • Nguồn điện của máy ảnh
  Chúng tôi khuyến nghị bạn sử dụng pin khi nó đã được sạc đầy
 • Cáp USB được cung cấp cùng với thiết bị
  Lưu ý: Chức năng cập nhật không được đảm bảo với bất kỳ cáp USB nào khác

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Update_RMLVR2V2.exe

Phiên bản

 • 2.00

Kích thước

 • 75.1MB

Ngày phát hành

 • 2015-03-06

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 7
 • Windows 8
 • Windows 8 32bit
 • Windows 8 64bit
 • Windows Vista

Tải xuống

 • When performing the system software update, please use a fully charged the device.
 • Please do not turn off the power during the update; otherwise, the device may become inoperable due to the sudden power shutdown.

Cài đặt

Chi tiết

 1. Tải về tập tin cập nhật 

  Nhấp vào trên tập tin Update_RMLVR2V2.exe để bắt đầu tải về. Hãy lưu tập tin được tải về vào màn hình máy tính của bạn ( được khuyến nghị)

  Lưu ý: Nếu bạn muốn biết làm thế nào để sử dụng các chức năng mới, bạn hãy tải về và tham khảo trên hướng đẫn sử dụng
  Đối với người sử dụng Windows 8 
  Theo các cài đặt ban đầu của Internet Explorer, tập tin cập nhật sẽ được lưu trong thư mục Download. Nhấp vào màn hình, từ màn hình Start hãy tìm tập tin được tải về trong các thư mục download bằng cách sử dụng Explorer
 2. Bắt đầu cập nhật phần mềm
  1. Đóng tất cả các chương trình hiện đang chạy trên máy tính của bạn
  2. Nhấn đúp vào tập tin được tải về Update_RMLVR2V2.exe.
  3. Bắt đầu cập nhật phần mềm  

 3. Kết nối thiết bị đến máy tính
  1. Kết nối thiết bị đến máy tính với cáp USB được cung cấp. Xuất hiện "USB Mode" trên màn hình LCD của thiết bị

   Nếu máy tính không thể tìm thấy thiết bị, xuất hiện thông báo “ Could not find the device for this update.” (không thể tìm thấy thiết bị cho cập nhật này) trên màn hình máy tính. Hãy thử những điều sau đây nếu điều đó xảy ra
   * Ngắt kết nối USB và sau đó kết nối lại
   * Nếu máy tính có nhiều cổng USB hãy thử với các cổng khác nhau
      (Máy tính của bạn có thể có một vài cổng USB ở mặt sau)   Đôi khi, thiết bị không thể được kết nối đến máy tính bằng cáp, thông báo khởi động lại máy tính có thể xuất hiện trên màn hình máy tính. Trong trường hợp này, hãy tháo pin ra, khởi động lại máy tính và băt đầu lại quá trình từ bước 2. "Start the Firmware Updater“. (bắt đầu cập nhật phần mềm)

  2. Lúc này, xác nhận  được hiển thị trên khay công việc tại góc dưới bên phải của màn hình máy tính

  3. Sau khi xác nhận xong, nhấp vào Next trên cập nhật phần mềm. Màn hình dưới đây sẽ xuất hiện trên cập nhật phần mềm và trên màn hình của thiết bị tương ứng 

   Lưu ý: Từ giờ trở đi, không tắt thiết bị cho đến khi cập nhật phần mềm hệ thống được hoàn tất

 4. Kiểm tra nếu cập nhật phần mềm hệ thống được yêu cầu
  1. Sau khi xác nhận màn hình trên, nhấp vào Next. Phiên bản hiện tại và phiên bản sau đó xuất hiện cập nhật trên phần dưới bên phải của màn hình.
  2. Sau khi xác nhận phiên bản hiện tại là Ver.1.00, nhấp vào Next.

   * Cập nhật được yêu cầu


   *Cập nhật không được yêu cầu


   Lưu ý: Nếu màn hình trên xuất hiện, cập nhật sẽ không được yêu cầu. Theo thông báo, dừng kết nối USB và nhấn vào Finish.
 5. Cài đặt lại thiết bị
  1. Nhấp   trên khay công việc tại góc dưới bên phải của màn hình máy tính để dừng kết nối USB.   Lưu ý: Hãy giữ cáp USB được kết nối, thậm chí sau khi dừng kết nối USB trên máy tính với hoạt động trên
  2. Nhấn vào nút ENTER để tiến hành

   Lưu ý: Màn hình sẽ tắt khi nhấp vào nút ENTER. Hãy thực hiện bước tiếp theo
  3. Nhấp vào Next trên cập nhật phần mềm

 6. Bắt đầu cập nhật
  1. Sau khi cài đặt lại, kết nối lại thiết bị được xác nhận và màn hình dưới đây xuất hiện.
  2. Nhấp vào Run để bắt đầu cập nhật. Thanh tiến trình xuất hiện trong khi cập nhật ( khoảng 10 phút)


   Lưu ý: Không tắt thiết bị hoặc ngắt kết nối cáp USB khi đang cập nhật
 7. Hoàn tất cập nhật

  Khi cập nhật được hoàn tất, màn hình dưới đây sẽ xuất hiện. Nhấp vào Finish và ngắt kết nối cáp USB


  Lưu ý: Tắt thiết bị sau đó bật lại thiết bị
 8. Kiểm tra phiên bản phần mềm hệ thống

  Thực hiện theo hướng dẫn để xác nhận phiên bản phần mềm hệ thống là Ver. 2.00.
  1. Nhấp vào nút MENU để chọn Remote control setting,  sau đó nhấn vào nút REC/ENTER.
  2. Hãy chọn Version  sau đó nhấn nút REC/ENTER . Như hình dưới đây, phiên bản phần mềm hệ thống Ver. 2.00 được hiển thị.