Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • HDR-AS30V

Thông tin bản tải xuống này

Cám ơn bạn đã tiếp tục quan tâm đến các sản phẩm Sony.
Sony cung cấp cập nhật firmware dành cho Máy quay KTS Action Cam (HDR-AS30V).

Cải thiện:

 • Chức năng hoạt động đa nhiệm bằng Live-View Remote"RM-LVR1". Vui lòng cập nhật phần mềm hệ thống Live-View Remote phiên bản mới nhất "Ver.2.00"

Kiểm tra phiên bản firmware.

 1. Nhấn nút NEXT để hiển thị SETUP, sau đó nhấn nút ENTER.


 2. Nhấn nút NEXT để hiển thị Wi-Fi, sau đó nhấn nút ENTER.


 3. Nhấn nút NEXT để hiển thị MULTI. Nếu chỉ báo phần mềm hệ thống phiên bản là 3.00 không cần cập nhật.

 

Chuẩn bị để cập nhật firmware

Yêu cầu hệ thống dành cho máy tính
Hệ điều hành được hỗ trợ

 • MAC OS X v.10.6 - 10.9

Các yêu cầu khác

 • Dung lượng trống: 200MB hoặc hơn
 • RAM: 512MB hoặc hơn
  * Vui lòng đóng tất cả các ứng dụng phần mềm khác trước khi nâng cấp firmware.

Các mục khác

 • Cáp USB cung cấp với máy ảnh 
  Lưu ý: Không đảm bảo cập nhật thành công với cáp USB khác.
 • Nguồn điện cho máy quay phim
  Sạc đầy pin  NP-BX1.
  Lưu ý: Việc nâng cấp chỉ thực hiện khi mức pin còn lại là  (3 mức) hoặc hơn.

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Update_CAMAS30V300.dmg

Phiên bản

 • 3.00

Kích thước

 • 64.1MB

Ngày phát hành

 • 2014-06-18

Yêu cầu hệ thống

 • Mac OS
 • OS X

Tải xuống

Important Notes:

 • When performing the system software update, please use a fully charged rechargeable battery pack NP-BX1.
 • Do not remove the battery during the update; otherwise, the camera may become inoperable due to the sudden power shutdown.
 • Remove the memory card from the camera beforehand.

Cài đặt

Chi tiết

 1. Tải tập tin về máy tính
  Vui lòng lưu tập tin đã tải về trên Desktop của máy tính ( khuyến nghỉ)
 2. Bắt đầu cập nhât Firmware
  1. Nhấp đúp tập tin Update_CAMAS30V300.dmg để chạy Firmware Updater.
   Không kết nối máy quay vào lúc này.
  2. Update_CAMAS30V300 được giải nén.
  3. Nhấp đúp vào biểu tượng Firmware Updater.
  4. Để tải phần nhân mở rộng, thông báo nhắc bạn cho phép ứng dụng thực hiện các thay đổi. Gõ mật khẩu tài khoản quản trị.
    
  5. Firmware Updater khởi động.

 3. Kết nối máy quay với máy tính
  Tháo thẻ nhớ khỏi máy ảnh trước.
  1. Kết nối máy ảnh với máy tính bằng cáp USB kèm theo
   Lưu ý: Khi máy ảnh được kết nối với máy tính, xuất hiện " USB Mode" trên màn hình LCD của máy quay. Vui lòng tiến hành bước tiếp theo
  2. Sau khi xác nhận trên, nhấp Next trên Firmware Updater.
   Màn hình dưới xuất hiện trên Firmware Updater.


   Camera’s LCD   Lưu ý: Từ bước này trở đi, Không tắt máy quay cho đến khi nâng cấp firmware hoàn tất.

 4. Kiểm tra nếu được yêu cầu cập nhật 
  1. Sau khi xác nhận màn hình ở bước trên, click Next.
  2. Sau khi xác nhận Current version là Ver. 1.00 hoặc Ver. 2.00, nhấp Next.

 5. Khởi tạo máy quay 
  1. Màn hình bên dưới xuất hiện.
    
  2. Nhấn nút ENTER để thực hiện.

   Lưu ý: Màn hình tắt khi nhấn nút ENTER. Vùi lòng tiến hành bước tiếp theo.
  3. Nhấp Next trên Firmware Updater.

 6. Bắt đầu cập nhật
  1. Sau khi khởi tạo lại, kết nối máy quay được xác nhận, và màn hình bên dưới xuất hiện.


  2. Nhấp Run để bắt đầu nâng cấp. Thanh tiến trình xuất hiện trong khi nâng cấp (xấp xỉ 10 phút).

   Lưu ý: Không tắt máy quay hoặc ngắt kết nối cáp USB trong khi nâng cấp.
 7. Cập nhật hoàn tất
  Khi việc nâng cấp hoàn tất, màn hình bên dưới xuất hiện. Nhấp Finish và ngắt kết nối cáp USB.


  Lưu ý: Tắt máy ảnh, tháo pin, gắn pin lại và mở máy quay.
 8. Kiểm tra phiên bản firmware
  Thực hiện theo các chỉ dẫn sau để xác nhận phiên bản là Ver. 3.00.
  1. Nhấn nút NEXT d9e633 hiển thị SETUP, sau đó nhấn nút ENTER.
  2. Nhấn nút NEXT để hiển thị Wi-Fi, sau đó nhấn nút ENTER.
  3. Nhấn nút NEXT để hiển thị MULTI. Phiên bản phần mềm hệ thống là Ver. 3.00