Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • DSC-W630
 • DSC-W650

Thông tin bản tải xuống này


Cám ơn bạn đã tiếp tục dành sự quan tâm đến các sản phẩm Sony.

Sony cung cấp chương trình nâng cấp firmware dành cho Máy ảnh KTS Cyber-Shot DSC-W630 và DSC-W650.


Phiên bản firmware có thể áp dụng
Phiên bản: 01 hoặc thấp hơn 

Kiểm tra firmware xem bạn có cần cập nhật hay không
 1. Nhấn nút zoom T và nút Xem lại (Play Back) để mở nguồn. 2. Nhấn nút MENU và mở PB menu → Main Setting 3. Kiểm tra Phiên bản (Version) ở trang cuối của menu Main Settings


Cải thiện các chức năng:

Sửa lỗi hiển thị thời gian quay phim 0:** theo các điều kiện sau:   
 • Chế độ Phát lại
 • Định dạng Ngày & Giờ D-M-Y

Lưu ý quan trọng:
Đảm bảo pin đã được sạc đầy.
Sử dụng thẻ nhớ với tập tin cập nhật. Vui lòng không chứa bất kỳ tập tin nào khác trong thẻ nhớ

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • DSCW650630V6_svc02.zip

Phiên bản

 • 02

Kích thước

 • 18.35MB

Ngày phát hành

 • 2012-03-30

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 7
 • Windows Vista
 • Windows XP

Cài đặt

Chi tiết

Tải về tập tin cập nhật:


Tải tập tin cập nhật DSCW650630V6_svc02.zip dành cho máy ảnh.
Giải nén tập tin đã tải về 
Sao chép tập tin đã giải nén SONYDSCF_DSCW650630V6_svc02.ASH vào thẻ nhớ

Bắt đầu cập nhật Firmware:

 1. Gắn thẻ nhớ có tập tin cập nhật vào máy ảnh.
 2. Nhấn nút zoom T và nút Play Back để bật nguồn. 3. Nhấn nút MENU và mở PB menu → menu Main Setting
 4. Chọn mục cuối cùng Phiên bản (Version) 5. Kiểm tra số phiên bản hiện tại và phiên bản mới, và chọn OK. 6. Chọn OK để xác nhận. Cập nhật sẽ bắt đầu
  Lưu ý: Máy ảnh sẽ tự động khởi động và xuất hiện màn hình khởi tạo.
  Quá trình cập nhật firmware mất khoảng 2 phút

 7. Khi cập nhật đã hoàn tất, chọn OK

Kiểm tra phiên bản firmware:
 1. Nhấn nút zoom T và Play Back để bật nguồn. 2. Nhấn nút MENU và mở PB menu →menu Main Setting
 3. Kiểm tra (Phiên bản) Version ở cuối trang của menu Main Setting