Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này là một tiện ích dùng trong các máy tính  VAIO Windows 7 được hỗ trợ nâng cấp thành Hệ điều hành Windows 8.

Tải về:
VAIO Utility dành cho nâng cấp Windows 8.
Tên tập tin: VUforWin8Upg.exe
Kích thước: 21.9MB

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • VAIO Utility dành cho nâng cấp Windows 8

Kích thước

  • 21.9MB

Ngày phát hành

  • 2012-10-26

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 32bit
  • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

Vui lòng nhấp vào các liên kết bên dưới để xem các chỉ dẫn:

English/Arabic/French
Traditional Chinese
Korean