Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • VGN-FW55GF
 • VGN-FW53GF
 • VGN-FW57GH
 • VGN-FW55MF
 • VGN-FW55TF
 • VGN-FW56GF

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Cài đặt VAIO Event Service

Phiên bản

 • 5.0.0.07010

Kích thước

 • 5.9884996MB

Ngày phát hành

 • 2009-11-16

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 7 64bit

Tải xuống

Vui lòng cài đặt các trình điều khiển và ứng dụng này theo thứ tự liệt kê.

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin VaioEventService.EXE vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin tải về và nhấp đúp vào VaioEventService.EXE để bắt đầu cài đặt.
3. Follow the installation wizard that ap pears.
4. Khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính nếu cần thiết.