Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • VPCCW15FN
 • VPCCW12EN
 • VPCCW1AGG
 • VPCCW16FW
 • VPCCW1BGN
 • VPCCW18FG
 • VPCCW13EG
 • VPCCW18FW
 • VPCCW16FA
 • VPCCW16FS
 • VPCCW15FH
 • VPCCW1ZEG
 • VPCCW15FA
 • VPCCW15FG
 • VPCCW15FW
 • VPCCW16FG
 • VPCCW12ES
 • VPCCW1ZEH

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Cài đặt VAIO Smart Network

Phiên bản

 • 3.0.0.08120

Kích thước

 • 5.62MB

Ngày phát hành

 • 2009-12-02

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 7 64bit

Tải xuống

Vui lòng cài đặt các Trình điều khiển và Ứng dụng theo thứ tự liệt kê.

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin VaioSmartNetwork.EXE về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về và nhấp đúp vào VaioSmartNetwork.EXE để cài đặt.
3. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình.
4. Khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính nếu cần thiết.