Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • VPCSB18GG
 • VPCSB19GG
 • VPCSB18GW
 • VPCSB17GG
 • VPCSB16FG
 • VPCSB16FA
 • VPCSB18GA
 • VPCSB16FH
 • VPCSB16FF
 • VPCSB19GW
 • VPCSB18GH
 • VPCSB17GW

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • VAIO Smart Network

Phiên bản

 • 3.4.0.12090

Kích thước

 • 9.45MB

Ngày phát hành

 • 2011-05-06

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 7 32bit

Tải xuống

Vui lòng cài đặt các trình điều khiển và ứng dụng trên đây theo thứ tự tải về.

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin .exe vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về.
3. Nhấp đúp vào tập tin .exe để bắt đầu quá trình cài đặt.
4. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình và khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính nếu cần thiết.