Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Graphics Driver (NVIDIA) thành phiên bản 9.18.13.2762

-Hỗ trợ nâng cấp Windows 8.1.

 

Tải về:
Graphics Driver (NVIDIA) phiên bản 9.18.13.2762
Tập tin: EP0000600976.exe
Kích thước: 222.87 MB (233695400 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Graphics Driver (NVIDIA) phiên bản 9.18.13.2762

Phiên bản

  • 9.18.13.2762

Kích thước

  • 222.87 MB

Ngày phát hành

  • 2013-12-21

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

 

1. Tải về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng lưu ý thư mục để tiện tham khảo về sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin và nhấp đúp chuột vào tập tin EP0000600976.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4. Khởi động lại máy sau khi hoàn tất cài đặt.

Để kiểm tra cài đặt thành công:
1. Vào C:\Windows\System32\drivers\nvlddmkm.sys
2. Phiên bản là 9.18.13.2762.