Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • SVD13217PG
 • SVD13229SH
 • SVD1322ZPA
 • SVD1322ZPG
 • SVD13228PG
 • SVD13217PT
 • SVD13216PW
 • SVD13212SH
 • SVD1322ZPW
 • SVD13215CG
 • SVD13211SA
 • SVD13213SG
 • SVD13211CW
 • SVD13211SF
 • SVD13211SN
 • SVD13228PA
 • SVD13211SG
 • SVD13213ST
 • SVD13217PA

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Cập nhật GNSS Driver (Huawei) 1.1.15.0

Phiên bản

 • 1.1.15.0

Kích thước

 • 18.42 MB

Ngày phát hành

 • 2013-10-22

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng lưu ý thư mục để tiện tham khảo về sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin và nhấp đúp chuột vào tập tin EP0000600931.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4. Khởi động lại máy sau khi hoàn tất cài đặt.

Để kiểm tra cài đặt thành công:

1. Vào C:\Program Files (x86)\HUAWEI Modem Driver\Driver\X64\HuaweiGNSS.dll
2. Phiên bản 1.1.15.0.