Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • SVD13217PG
 • SVD13211CGB
 • SVD13211CG
 • SVD13217PT
 • SVD13216PW
 • SVD13212SH
 • SVD13218PG
 • SVD13215CG
 • SVD13211SA
 • SVD13211CGW
 • SVD13213SG
 • SVD13211CW
 • SVD13211SF
 • SVD13211SN
 • SVD13218PGB
 • SVD13211SG
 • SVD13213ST
 • SVD13217PA

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Graphics Profile thành phiên bản 1.0.13.1009 dành cho nâng cấp Windows 8.1

Tải về:
Cập nhật Graphics Profile phiên bản 1.0.13.1009 dành cho nâng cấp Windows 8.1

Tập tin: EP0000311763.exe
Kích thước: 1.19 MB (1,253,376 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Cập nhật Graphics Profile phiên bản 1.0.13.1009 dành cho Windows 8.1

Phiên bản

 • 1.0.13.1009

Kích thước

 • 1.0MB

Ngày phát hành

 • 2013-10-24

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng lưu ý thư mục để tiện tham khảo về sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin và nhấp đúp chuột vào tập tin EP0000311763.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4. Khởi động lại máy sau khi hoàn tất cài đặt.