Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Sony IR Remote Control Driver lên phiên bản 1.1.0.8210

- Hỗ trợ Windows 8.1

Tải về:
Sony IR Remote Control Driver version 1.1.0.8210
Tên tập tin: EP0000600921.exe
Kích thước tập tin: 10.4 MB (9958168 byte)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Sony IR Remote Control Driver version 1.1.0.8210

Phiên bản

  • 1.1.0.8210

Kích thước

  • 9.5 MB

Ngày phát hành

  • 2013-11-06

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 32bit
  • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng lưu ý thư mục để tiện tham khảo).
2. Vào thư mục chứa tập tin và nhấp đúp chuột vào  EP0000600921.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4.Vui lòng khởi động lại máy sau khi hoàn tất cài đặt.