Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • SVD13211CGB
 • SVD13211SG
 • SVD13211CG
 • SVD13211CGW
 • SVD13211SF
 • SVD13211CW
 • SVD13211SN
 • SVD13211SA

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Virtual Buttons Driver (Intel) lên phiên bản 1.0.0.13a

- Hỗ trợ Windows 8.1

Tải về:
Virtual Buttons Driver (Intel) Update version 1.0.0.13a
Tên tập tin: EP0000600917.exe
Kích thước tập tin: 3.1 MB (3240992 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Virtual Buttons Driver (Intel) Update version 1.0.0.13a

Phiên bản

 • 1.0.0.13a

Kích thước

 • 3.1 MB

Ngày phát hành

 • 2013-11-01

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng lưu ý thư mục để tiện tham khảo).
2. Vào thư mục chứa tập tin và nhấp đúp chuột vào EP0000600917.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4. Khởi động lại máy sau khi hoàn tất cài đặt.


Kiểm tra cài đặt:
1. Vào C:\Windows\system32\DRIVERS\VirtualButtons.sys
2. Phiên bản là 1.0.0.13.