Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • VPCEL15EG
 • VPCEL26FW
 • VPCEL25EA
 • VPCEL16FG
 • VPCEK26FW
 • VPCEK25EH
 • VPCEL25EN
 • VPCEK25EG
 • VPCEL15EN
 • VPCEK26FG
 • VPCEL25EG
 • VPCEK25EN

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Bluetooth Driver (Atheros) thành phiên bản 8.0.1.232 dành cho Nâng cấp Windows 8.1

Tải về:
Cập nhật Bluetooth Driver (Atheros) phiên bản 8.0.1.232 dành cho Nâng cấp Windows 8.1
Tên tập tin: EP0000600911.exe
Kích thước tập tin: 208.62 MB (218749968 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Cập nhật Bluetooth Driver (Atheros) phiên bản 8.0.1.232 dành cho Nâng cấp Windows 8.1

Phiên bản

 • 8.0.1.232

Kích thước

 • 208.62 MB

Ngày phát hành

 • 2013-10-18

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 7
 • Windows 7 32bit
 • Windows 7 64bit
 • Windows 8
 • Windows 8 32bit
 • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

 

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về.
3. Nhấp đúp vào EP0000600911.exe để cài đặt.
4. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình và khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.


Để kiểm tra cài đặt thành công:
1. Vào  C:\ProgramFiles(X86)\Bluetooth Suite\BtTray.exe
2. Phiên bản là 8.0.1.232.