Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • SVD13211CGB
 • SVD13211SG
 • SVD13211CG
 • SVD13211CGW
 • SVD13211SF
 • SVD13211CW
 • SVD13211SN
 • SVD13211SA

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Sensor Solution Firmware (Intel) lên phiên bản 221212 và sẽ:

- Ổn định hệ thống

Tải về:
Sensor Solution Firmware (Intel) version 221212
Tên tập tin: EP0000600905.exe
Kích thước tập tin: 6.33 MB (6629400 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Sensor Solution Firmware (Intel) version 221212

Phiên bản

 • 221212

Kích thước

 • 6.33 MB

Ngày phát hành

 • 2013-11-06

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 8 32bit
 • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng lưu ý thư mục để tiện tham khảo).
2. Vào thư mục chứa tập tin và nhấp đúp chuột vào EP0000600905.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4.Vui lòng khởi động lại máy sau khi hoàn tất cài đặt.

 

Kiểm tra cài đặt:
1. Mở Device Manager
2. Nhấp Show hidden devices tại menu View
3. Tìm 'Intel(R) Sensor Solution ACPI Control' tại mục 'System devices'
4. Nhấp chuột phải vài thiết bị và chọn property
5. Chọn tab 'Driver'
6. Phiên bản là 1.1.0.0