Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • SVD13217PG
 • SVD13211CGB
 • SVD13211CG
 • SVD13217PT
 • SVD13216PW
 • SVD13212SH
 • SVD13218PG
 • SVD13215CG
 • SVD13211SA
 • SVD13211CGW
 • SVD13213SG
 • SVD13211CW
 • SVD13211SF
 • SVD13211SN
 • SVD13218PGB
 • SVD13211SG
 • SVD13213ST
 • SVD13217PA

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật ME Driver (Intel) thành phiên bản 9.5.14.1724

- Dành cho nâng cấp Windows 8.1

Tải về:
Cập nhật ME Driver (Intel) phiên bản 9.5.14.1724
Tập tin: EP0000600898.exe
Kích thước: 56.09 MB (58814200 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Cập nhật ME Driver (Intel) phiên bản 9.5.14.1724

Phiên bản

 • 9.5.14.1724

Kích thước

 • 56.09 MB

Ngày phát hành

 • 2013-10-22

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

 

1. Tải về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng lưu ý thư mục để tiện tham khảo về sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin và nhấp đúp chuột vào tập tin EP0000600898.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4. Khởi động lại máy sau khi hoàn tất cài đặt.

Để kiểm tra cài đặt thành công:
1. Vào Controll Panel > Programs and Features > Intel (R) Management Engine Component > version
2. Phiên bản 9.5.14.1724.