Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật VAIO Control Center thành phiên bản 6.0~6.3 và sẽ giải quyết hiện tượng sau:

- Sau khi nâng cấp Windows 8.1, một vài chức năng không hoạt động đúng.

Tải về:
Cập nhật VAIO Control Center phiên bản 6.0~6.3
Tập tin: EP0000600897.exe
Kích thước: 22.57 MB (23658968 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • VAIO Control Center Update version 6.0~6.3

Phiên bản

  • 6.0~6.3

Kích thước

  • 22.57 MB

Ngày phát hành

  • 2013-10-24

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 32bit
  • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

 

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về.
3. Nhấp đúp vào EP0000600897.exe để cài đặt.
4. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình và khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.

Để kiểm tra cài đặt thành công:
1. Vào C:\ProgramFiles\Sony\VAIO Control Center\Version.txt
2. Phiên bản là 6.0.20.09270 / 6.0.19.09270 / 6.1.12.09270 / 6.2.11.09270 / 6.3.6.09270.