Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật VAIO Control Center thành phiên bản 6.0~6.3 và sẽ giải quyết hiện tượng sau:

- Sau khi nâng cấp Windows 8.1, một số chức năng không hoạt động đúng.

Tải về:
Cập nhật VAIO Control Center phiên bản 6.0~6.3
Tập tin: EP0000600897.exe
Kích thước: 22.57 MB (23658968 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cập nhật VAIO Control Center phiên bản 6.0~6.3

Phiên bản

  • 6.0~6.3

Kích thước

  • 22.57 MB

Ngày phát hành

  • 2013-10-24

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 32bit
  • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

 

1. Tải về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng lưu ý thư mục để tiện tham khảo về sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin và nhấp đúp chuột vào tập tin EP0000600897.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4. Khởi động lại máy sau khi hoàn tất cài đặt.

Để kiểm tra cài đặt thành công:
1. Vào C:\ProgramFiles\Sony\VAIO Control Center\Version.txt
2. Phiên bản là 6.0.20.09270 / 6.0.19.09270 / 6.1.12.09270 / 6.2.11.09270 / 6.3.6.09270.