Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • SVF14A15SN
 • SVF14A15SG
 • SVF15A15SN
 • SVF15A16CGS
 • SVF15A15CW
 • SVF15A15CG
 • SVF14A15ST
 • SVF14A15SH
 • SVF14A16SH
 • SVF15A16CG
 • SVF14A16SG
 • SVF14A15CW
 • SVF15A13SH
 • SVF15A15ST
 • SVF15A13SN
 • SVF15A13SG
 • SVF15A13SA
 • SVF15A13CW

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật VAIO Power Management thành phiên bản 6.1.1.09270 và sẽ giải quyết hiện tượng sau:

- Sau khi nâng cấp Windows 8.1, tùy chọn [Do Nothing] không hiển thị trong thiết lập Lid Close.

Tải về:
Cập nhật VAIO Power Management phiên bản 6.1.1.09270
Tập tin: EP0000600896.exe
Kích thước: 2358.7 KB(2415264 byte)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Cập nhật VAIO Power Management phiên bản 6.1.1.09270

Phiên bản

 • 6.1.1.09270

Kích thước

 • 2.4 MB

Ngày phát hành

 • 2013-10-24

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 8 32bit
 • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

 

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về.
3. Nhấp đúp vào EP0000600896.exe để cài đặt.
4. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình và khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.

Để kiểm tra cài đặt thành công:

1. Mở Registry Editor
2. Vào

32bit:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Sony Corporation\Shared Info\AppDB\VAIO Power Management\PatchList\EP0000600896
64bit:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Sony Corporation\Shared Info\AppDB\VAIO Power Management\PatchList\EP0000600896