Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật SATA Driver (Intel) thành phiên bản 12.8.0.1016 dành cho nâng cấp Windows 8.1

 

Tải về:
Cập nhật SATA Driver (Intel) phiên bản 12.8.0.1016 dành cho nâng cấp Windows 8.1
Tập tin: EP0000600895.exe
Kích thước: 18.42 MB (19308464 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cập nhật SATA Driver (Intel) phiên bản 12.8.0.1016 dành cho nâng cấp Windows 8.1

Phiên bản

  • 12.8.0.1016

Kích thước

  • 18.42 MB

Ngày phát hành

  • 2013-10-23

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

 

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về.
3. Nhấp đúp vào EP0000600895.exe để cài đặt.
4. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình và khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.

Để kiểm tra cài đặt thành công:
1. Go to C:\Windows\System32\Drivers\iaStorA.sys
2. Version should indicate 12.8.0.1016.