Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Wireless LAN Driver (Intel) thành phiên bản 15.9.0.4 dành cho nâng cấp Windows 8.1

Tải về:


Cập nhật Wireless LAN Driver (Intel) phiên bản 15.9.0.4 dành cho nâng cấp Windows 8.1

Tâp tin: EP0000310268.exe
Kích thước: 87.7 MB (92,061,696 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cập nhật Wireless LAN Driver (Intel) phiên bản 15.9.0.4 dành cho Windows 8.1

Phiên bản

  • 15.9.0.4

Kích thước

  • 87.0MB

Ngày phát hành

  • 2013-10-21

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 32bit
  • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

 

1. Tải về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng lưu ý thư mục để tiện tham khảo về sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin và nhấp đúp chuột vào tập tin EP0000310268.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4. Khởi động lại máy sau khi hoàn tất cài đặt.

 

Để kiểm tra cài đặt thành công:

1. Vào C:\Windows\System32\drivers\NETwew00.sys
2. Phiên bản là 15.9.0.4.